Logopedie voor transgenderpersonen: transvrouwen, transmannen en non-binaire personen

Transgender is een verzamelnaam voor personen waarbij de hokjes ‘man’ en ‘vrouw’ niet vanzelfsprekend, of te beperkend, zijn en/of niet overeenkomen met hun identiteit en lichamelijke situatie. De grootste groep betreft vrouwen geboren met een mannelijk lichaam. Zij worden transvrouwen genoemd. De tweede grootste groep betreft mannen geboren met een vrouwelijk lichaam, ook wel transmannen (Keuzenkamp, 2012; Kuyper, 2011).

Ongeveer 3,9% van de Nederlandse bevolking identificeert zich niet met het geslacht dat is geregistreerd bij de geboorte. Waar in de periode 2007 tot 2014 jaarlijks circa 80 mensen hun geslachtsregistratie wijzigden, steeg hun aantal in het jaar 2015 naar 770. Dit komt door de wetswijziging die toen is ingegaan.

Als logopedist heeft Kim Boons al veel personen met stemproblemen geholpen. Een aantal keer passeerde een hulpvraag gericht op genderdysfonie (= stemstoornis die ontstaat tijdens een transitieproces). Dit is een erg spannende periode. Je bent gewend aan je eigen stem en iedere stem is uniek. Er zijn duidelijke verschillen in het stemgebruik van vrouwen en mannen. In een transitieproces kan dit voor problemen zorgen. Logopedie kan hierbij uitkomst bieden.

Er zijn in Nederland weinig logopedisten die zich hier verder in verdiept hebben. Om deze groeiende groep stemcliënten op de juiste manier te kunnen begeleiden heeft Kim de cursus “Logopedie voor transgenderpersonen: transvrouwen, transmannen en non-binaire personen” gevolgd.

Tijdens de logopedische behandeling leert men het stemapparaat op een andere manier te gebruiken. Er wordt binnen de sessies stapsgewijs gewerkt aan het aanpassen van de spreektoonhoogte, de articulatie en resonantie. Daarnaast speelt ook de non-verbale communicatie een belangrijke rol.

Het doel van de therapie is niet het verkrijgen van het hoogst of laagst mogelijke stemgeluid. Het realiseren van een natuurlijk en gezond stemgebruik – passend bij het gewenste gender – staat centraal.

Ben je benieuwd of logopedische begeleiding iets voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met onze stemspecialist Kim Boons: 076-5640262 of kimboons@logopediepraktijkdewitte.nl.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie