Zaterdag 6 maart: Dag van de Logopedie. Thema e-Health

Ook binnen onze praktijk hebben we het afgelopen jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van E-Health. Gebruikten we tot 16 maart jl. eHealth vooral in de vorm van het Electronisch Patienten Dossier (EDP) en het gebruik van Zorgmail (oa. voor veilige communicatie tussen zorgverleners onderling), nu is online logopedie niet meer weg te denken.

Wat zijn we trots op onze logopedisten dat zij vorig jaar zo snel wisten om te schakelen naar online behandelingen. het was wennen, maar de behandelingen konden zo wel zo veel mogelijk doorgaan. Op platforms werd informatie uitgewisseld onder logopedisten uit heel Nederland, en zo werden we steeds wijzer op dit gebied. Schermen delen, stickers uitdelen, we deden het allemaal.

We zijn ook enorm trots op al onze clientjes (en ook oudere clientjes) die zich online vaak net zo hard inzetten als op onze locaties. Ook van hen wordt verwacht dat ze zich aanpassen aan deze andere manier van behandelen.

Doordat we nu ervaring hebben met online behandelen, kunnen we veel kinderen en volwassenen nu ook helpen als zij geen tijd hebben om naar de praktijk te komen (online kost immers alleen de behandeltijd), of wanneer de client niet kan komen vanwege een verkoudheid.

E-health is voor ons niet meer weg te denken uit de praktijk.

Dag vd Logopedie