Artikelen door

Heeft een dialect invloed op het salaris?

Mensen die dagelijks dialect spreken, verdienen 5 tot 15 procent minder dan degenen die altijd Standaardnederlands (voorheen Algemeen Beschaafd Nederlands) spreken. Dat blijkt uit onderzoek van Jan van Ours, hoogleraar arbeidseconomie aan Tilburg University. Van Ours onderzocht inkomensverschillen en kwam tot de conclusie dat een lager salaris alleen kon worden verklaard door het feit dat […]

Logopedie

Met logopedie helpen we mensen van alle leeftijden met de meest uiteenlopende problemen op het gebied van communicatie. Aandachtsgebieden Binnen de logopedie onderscheiden we verschillende aandachtsgebieden. In onze praktijk werken all-round logopedisten. Zij hebben kennis van alle aandachtsgebieden. Tevens heeft onze praktijk veel specialistische kennis in huis. Zo heeft elke logopedist zijn eigen specialisme ontwikkeld binnen […]

Dyslexie

Dyslexie wordt ook wel woordblindheid genoemd en komt voor bij ongeveer 4% van alle Nederlanders. Dyslexie betekent letterlijk dat iemand moeite heeft met taal. Hierdoor gaat lezen, spellen en schrijven moeizamer dan bij leeftijdsgenoten met eenzelfde intelligentie-niveau. Vaak komt dyslexie dan ook naar voren tijdens de schooltijd, waarin er geconstateerd wordt door ouders of leraren dat […]