Artikelen door

Praktijk geopend

Beste cliënt, Wij behoren tot de medische contactberoepen die in de lockdown mogen doorwerken. Onze praktijk blijft dus geopend voor u. Als u toch liever overschakelt op online logopedie is dat uiteraard mogelijk. Geef dit dan aan bij uw behandeld logopedist. Bij verkoudheidsklachten van de cliënt of van onze logopedist zal de behandeling in ieder […]

Verkouden en nu?

Met onderstaande beslisboom kunt u bepalen of uw kind van 0 t/m 12 jaar met een neusverkoudheid wel of niet naar de praktijk mag komen. Heeft u zelf klachten die bij Covid-19 kunnen horen of mag uw kind op basis van de beslisboom niet naar de praktijk komen? Blijf dan thuis, Wij behandelen in dat […]

Audit positief afgesloten

Geweldig nieuws vandaag! De praktijk heeft de tweejaarlijkse audit succesvol afgelegd en behoudt haar audit certificaat. Dat betekent onder andere dat we de gevraagde kwaliteit leveren binnen onze praktijk, we deskundige logopedisten in dienst hebben, goed samen werken met andere zorgverleners en ons blijven ontwikkelen. Een teamprestatie waar we ontzettend trots op zijn!

Logopedie voor transgenderpersonen: transvrouwen, transmannen en non-binaire personen

Transgender is een verzamelnaam voor personen waarbij de hokjes ‘man’ en ‘vrouw’ niet vanzelfsprekend, of te beperkend, zijn en/of niet overeenkomen met hun identiteit en lichamelijke situatie. De grootste groep betreft vrouwen geboren met een mannelijk lichaam. Zij worden transvrouwen genoemd. De tweede grootste groep betreft mannen geboren met een vrouwelijk lichaam, ook wel transmannen (Keuzenkamp, 2012; […]

VoorleesExpress

Stichting VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. Meerdere clienten van ons maken gebruik van de VoorleesExpress en […]

Logopedie bij (ex-)coronapatiënten 

Het wordt steeds duidelijker dat er na een corona-besmetting een lange weg tot herstel volgt. De samenwerking tussen betrokken zorgverleners is hierbij essentieel. Onze logopedist Kim Boons neemt deelt aan verschillende samenwerkingsverbanden op het gebied van COVID-19. Op deze manier blijven de lijntjes tussen ziekenhuis, revalidatiecentrum en andere paramedici kort. Patiënten met aanhoudende klachten na een […]

Logopedie voor (ex) corona patiënten

Een multidisciplinaire aanpak is bij (ex-)coronapatiënten van groot belang. Hierbij biedt ook de logopedist ondersteuning. Door de (langdurige) periode van ziekte kunnen slik- stem- en ademhalingsproblemen zijn ontstaan. De logopedist helpt bij het waarborgen van de slikveiligheid, het optimaliseren van het stemgeluid en het toepassen van een ontspannen (spreek)ademhaling. In de huidige situatie vindt begeleiding plaats via […]

Online intake ook mogelijk

Daar waar bedreigingen zijn, ontstaan ook kansen. Heb je logopedie nodig voor jezelf, je kind of partner? Wij kunnen de intake én de behandeling online opstarten. Zo hoef je niet te wachten tot we ons buiten weer vrij kunnen voelen, je kunt direct starten. Zo loopt bijvoorbeeld de taal ontwikkeling geen onnodige achterstand op. Onze […]