Verkouden en nu?

Met onderstaande beslisboom kunt u bepalen of uw kind van 0 t/m 12 jaar met een neusverkoudheid wel of niet naar de praktijk mag komen.

Heeft u zelf klachten die bij Covid-19 kunnen horen of mag uw kind op basis van de beslisboom niet naar de praktijk komen?

Blijf dan thuis, Wij behandelen in dat geval online. Hiermee voorkomen wij dat het virus zich verder kan verspreiden, zonder dat uw behandeltraject onderbroken wordt.

Beslisboom verkouden kind 0 jaar t_m groep 8 – BOinK_AJN_RIVM_ 220920.pdf

Welke taal spreek je met je kind?

Bijgaand artikel gaat over welke taal je het beste met je kind kunt spreken, Nederlands of je moedertaal?
De belangrijkste boodschap van dit artikel is, praat in je moedertaal met je kind. Wij zijn het hier mee eens.
Door samen te kletsen, zingen en met je kind te spelen in je moedertaal leert je kind nieuwe woorden. Hiermee kan hij zelf nieuwe zinnen maken. Als dit goed gaat en plezier geeft maakt dit het leren van het Nederlands ook makkelijker.
Soms zien we in de praktijk anderstalige kinderen die de eerste vier jaar nauwelijks in contact zijn geweest met het Nederlands. Dit maakt de stap naar de basisschool vaak extra lastig en onnodig spannend. Wij adviseren daarom om naar de crèche te gaan, gebruik te maken van de voorleesexpress en om Nederlandstalige filmpjes te kijken op televisie. Zo krijgt het kind toch Nederlandstalig taalaanbod en heeft hij al een basis bij de start van de basisschool.

Audit positief afgesloten

Geweldig nieuws vandaag!
De praktijk heeft de tweejaarlijkse audit succesvol afgelegd en behoudt haar audit certificaat.
Dat betekent onder andere dat we de gevraagde kwaliteit leveren binnen onze praktijk, we deskundige logopedisten in dienst hebben, goed samen werken met andere zorgverleners en ons blijven ontwikkelen.
Een teamprestatie waar we ontzettend trots op zijn!

Logopedie voor transgenderpersonen: transvrouwen, transmannen en non-binaire personen

Transgender is een verzamelnaam voor personen waarbij de hokjes ‘man’ en ‘vrouw’ niet vanzelfsprekend, of te beperkend, zijn en/of niet overeenkomen met hun identiteit en lichamelijke situatie. De grootste groep betreft vrouwen geboren met een mannelijk lichaam. Zij worden transvrouwen genoemd. De tweede grootste groep betreft mannen geboren met een vrouwelijk lichaam, ook wel transmannen (Keuzenkamp, 2012; Kuyper, 2011).

Ongeveer 3,9% van de Nederlandse bevolking identificeert zich niet met het geslacht dat is geregistreerd bij de geboorte. Waar in de periode 2007 tot 2014 jaarlijks circa 80 mensen hun geslachtsregistratie wijzigden, steeg hun aantal in het jaar 2015 naar 770. Dit komt door de wetswijziging die toen is ingegaan.

Als logopedist heeft Kim Boons al veel personen met stemproblemen geholpen. Een aantal keer passeerde een hulpvraag gericht op genderdysfonie (= stemstoornis die ontstaat tijdens een transitieproces). Dit is een erg spannende periode. Je bent gewend aan je eigen stem en iedere stem is uniek. Er zijn duidelijke verschillen in het stemgebruik van vrouwen en mannen. In een transitieproces kan dit voor problemen zorgen. Logopedie kan hierbij uitkomst bieden.

Er zijn in Nederland weinig logopedisten die zich hier verder in verdiept hebben. Om deze groeiende groep stemcliënten op de juiste manier te kunnen begeleiden heeft Kim de cursus “Logopedie voor transgenderpersonen: transvrouwen, transmannen en non-binaire personen” gevolgd.

Tijdens de logopedische behandeling leert men het stemapparaat op een andere manier te gebruiken. Er wordt binnen de sessies stapsgewijs gewerkt aan het aanpassen van de spreektoonhoogte, de articulatie en resonantie. Daarnaast speelt ook de non-verbale communicatie een belangrijke rol.

Het doel van de therapie is niet het verkrijgen van het hoogst of laagst mogelijke stemgeluid. Het realiseren van een natuurlijk en gezond stemgebruik – passend bij het gewenste gender – staat centraal.

Ben je benieuwd of logopedische begeleiding iets voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met onze stemspecialist Kim Boons: 076-5640262 of kimboons@logopediepraktijkdewitte.nl.

VoorleesExpress

Stichting VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. Meerdere clienten van ons maken gebruik van de VoorleesExpress en wij zijn heel blij met de extra aandacht die de kinderen op deze manier krijgen op het gebied van (voor)lezen en de taalontwikkeling die hierdoor een boost krijgt.

Ze hebben een nieuw initiatief ontwikkeld. Op de website  https://prentenboekeninalletalen.nl/ vind je audio-vertalingen van mooie klassieke prentenboeken. Deze vertalingen zijn met veel liefde zijn gemaakt door vrijwilligers en worden door hen voor je voorgelezen. Ze zijn niet alleen in het Nederlands voorgelezen, maar ook in andere talen. Omdat op de site van VoorleesExpress alleen de gesproken tekst staat, geven we hier ook de link naar het digitale prentenboek, https://www.slideshare.net/evelienvandevijver/digitaal-prentenboek-woeste-willem.

Logopedie bij (ex-)coronapatiënten 

Het wordt steeds duidelijker dat er na een corona-besmetting een lange weg tot herstel volgt. De samenwerking tussen betrokken zorgverleners is hierbij essentieel. Onze logopedist Kim Boons neemt deelt aan verschillende samenwerkingsverbanden op het gebied van COVID-19. Op deze manier blijven de lijntjes tussen ziekenhuis, revalidatiecentrum en andere paramedici kort.

Patiënten met aanhoudende klachten na een corona-besmetting zijn dan ook van harte welkom in onze praktijk. Veel voorkomende problemen zijn:

 • Afwijkende stemkwaliteit, heesheid;
 • Ademhalingsproblemen, ook tijdens het spreken;
 • Problemen met slikken, verslikken;
 • Het gevoel van een brok in de keel;
 • Frequent hoesten/kuchen/keelschrapen.

De afspraak kan plaatsvinden op locatie, telefonisch of middels videobellen. Het maken van een afspraak kan telefonisch (076-5640262) of via e-mail (logopediepraktijkdewitte@hetnet.nl). Om spoedig tot een afspraak te komen, vragen we u de klachten kort te omschrijven.

Veilig naar de logopedist. Zo doe je dat.

Binnenkort mogen wij weer cliënten ontvangen in de praktijk. Hierover wordt je door de logopedist geïnformeerd. Als het voor jouw zorg noodzakelijk is en het ook veilig en verantwoord kan, plannen we een behandeling in de praktijk. Bij nieuwe cliënten bespreken we telefonisch of we het eerste consult op de praktijk houden of dat dit telefonisch of met beeldbellen plaatsvindt.

Belangrijk is dan dat we ons samen houden aan de hygiëneregels:

 • Anderhalve meter afstand tot andere patiënten
 • Geen handen schudden
 • Voor- en na de behandeling handen wassen
 • Kom (als dat mogelijk is) alleen
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Bij griep of luchtwegklachten; bel af en blijf thuis (voorkeur telelogopedie of maak nieuwe afspraak)

Logopedie voor (ex) corona patiënten

Een multidisciplinaire aanpak is bij (ex-)coronapatiënten van groot belang. Hierbij biedt ook de logopedist ondersteuning. Door de (langdurige) periode van ziekte kunnen slik- stem- en ademhalingsproblemen zijn ontstaan. De logopedist helpt bij het waarborgen van de slikveiligheid, het optimaliseren van het stemgeluid en het toepassen van een ontspannen (spreek)ademhaling.

In de huidige situatie vindt begeleiding plaats via beeldbellen. Zodra er sprake is van een veilige situatie kiezen we voor behandeling op locatie of aan huis.

Neem bij twijfel gerust contact op. Wij voorzien u graag van advies op maat.

Online intake ook mogelijk

Daar waar bedreigingen zijn, ontstaan ook kansen. Heb je logopedie nodig voor jezelf, je kind of partner? Wij kunnen de intake én de behandeling online opstarten. Zo hoef je niet te wachten tot we ons buiten weer vrij kunnen voelen, je kunt direct starten. Zo loopt bijvoorbeeld de taal ontwikkeling geen onnodige achterstand op. Onze logopedisten leren iedere dag weer nieuwe dingen in het online behandelen van cliënten.

Telelogopedie

Zondag 15 maart was het dan zover. Het kabinet heeft het besluit genomen dat de scholen gesloten worden tot 6 april. Dit zorgde op de praktijk ook voor extra onrust. Wat doen we met behandelen? Gaan we gewoon door, met de RIVM richtlijnen in ons achterhoofd? Maandag morgen 16 maart hebben we met alle logopedisten een vergadering georganiseerd, waarbij we met zijn allen besloten hebben de behandelingen iets aan te passen.

Op dit moment voeren wij de behandelingen wel uit, maar in aangepaste vorm. U hoeft niet naar de praktijk te komen, maar u ontvangt van onze logopedist een link waarmee u op het afgesproken tijdstip kunt bellen. Hierbij wordt er een videoverbinding gemaakt. Dit noemen wij telelogopedie.  De eerste behandelingen hebben inmiddels op deze manier plaatsgevonden, en de ervaringen zijn over het algemeen positief. de meeste cliënten zijn erg blij dat de behandeling op deze manier toch door kan gaan.

Wij zijn heel blij dat u als cliënt mee werkt aan deze mogelijkheid, en wij zijn heel trots op onze medewerkers, dat zij in zo’n korte tijd de mogelijkheden van telelogopedie onderzocht en uitgevoerd hebben. #wedoenhetsamen