Deelname onderzoek paramedische herstelzorg bij COVID-19

 

Onze collega’s Anne Vissers en Kim Boons nemen deel aan het onderzoek naar de evaluatie van paramedische herstelzorg voor personen herstellend van COVID-19.

Personen die een COVID-19 besmetting hebben doorgemaakt kunnen paramedische zorg ontvangen. Dit betreft begeleiding en behandeling bij een diëtist, logopedist, fysiotherapeut en/of ergotherapeut. Door gebruik te maken van deze zorg is de verwachting dat het herstel zal worden bespoedigd. Gezien COVID-19 een nieuw ziektebeeld betreft, is het (nog niet) duidelijk welke vorm van zorg of combinatie het beste aanslaat. Daar is onderzoek voor nodig.

In dit onderzoek worden de uitkomsten van de gegeven zorg gemeten. Ook wordt er gekeken naar gegevens zoals leeftijd en klachten, om uiteindelijk tot de best passende aanpak per individu te komen. Door mee te doen aan dit onderzoek hopen we de paramedische herstelzorg in de toekomst te verbeteren.

Via bijgaande link wordt er meer uitleg gegeven over het doel en de opzet van het onderzoek. https://covidparamedischonderzoek.nl/het-onderzoek

Zaterdag 6 maart: Dag van de Logopedie. Thema e-Health

Ook binnen onze praktijk hebben we het afgelopen jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van E-Health. Gebruikten we tot 16 maart jl. eHealth vooral in de vorm van het Electronisch Patienten Dossier (EDP) en het gebruik van Zorgmail (oa. voor veilige communicatie tussen zorgverleners onderling), nu is online logopedie niet meer weg te denken.

Wat zijn we trots op onze logopedisten dat zij vorig jaar zo snel wisten om te schakelen naar online behandelingen. het was wennen, maar de behandelingen konden zo wel zo veel mogelijk doorgaan. Op platforms werd informatie uitgewisseld onder logopedisten uit heel Nederland, en zo werden we steeds wijzer op dit gebied. Schermen delen, stickers uitdelen, we deden het allemaal.

We zijn ook enorm trots op al onze clientjes (en ook oudere clientjes) die zich online vaak net zo hard inzetten als op onze locaties. Ook van hen wordt verwacht dat ze zich aanpassen aan deze andere manier van behandelen.

Doordat we nu ervaring hebben met online behandelen, kunnen we veel kinderen en volwassenen nu ook helpen als zij geen tijd hebben om naar de praktijk te komen (online kost immers alleen de behandeltijd), of wanneer de client niet kan komen vanwege een verkoudheid.

E-health is voor ons niet meer weg te denken uit de praktijk.

Dag vd Logopedie

Kom jij bij ons werken?

Vacature

 

 

Werken bij de leukste praktijk van Noord-Brabant?

Startbonus van €350,00 ontvangen?

Het kan bij Logopedie & Dyslexie De Witte in Breda!

 

 

Wegens zwangerschap van een van onze collega’s en groei van de praktijk is er weer een kans om bij de leukste praktijk van Noord-Brabant te kunnen werken!

Wij hebben per 1 juni a.s. een vacature voor 4 dagen beschikbaar (waarneming van 4 maanden). Wij bieden je bovendien uitzicht op een vaste (parttime) aanstelling na afloop van het verlof. Ben je herintredend logopedist, net afgestudeerd of juist bijna afgestudeerd, ook dan mag je solliciteren.

Logopedie & Dyslexie De Witte is een allround praktijk met 7 vestigingen in Breda. Wij zijn een sterk groeiende allround praktijk waarbinnen alle stoornisgebieden behandeld worden. Onze praktijk kenmerkt zich door een gezellige en informele sfeer. We werken volgens de kwaliteitscriteria en hebben onlangs voor de derde keer de audit met succes afgesloten. Onze kernkwaliteiten zijn: deskundigheid, veelzijdigheid, klantvriendelijkheid, enthousiasme en ruimte geven om jezelf te kunnen ontwikkelen. Bij ons heb je geen last van administratieve druk, de administratie wordt grotendeels uitgevoerd door onze management assistente.

Wie zoeken wij?
• Je bent ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici
• Je hebt een HBO-logopedie opleiding (ook als je aan het afstuderen bent, ben je welkom om te reageren)
• Je hebt ervaring in de vrije vestiging. Dit kan ook stage ervaring zijn
• Je bent flexibel, zelfstandig en initiatiefrijk

Wat bieden wij?
• Afwisselende en zeer goed betaalde baan in prettige en gezellige werksfeer
• Administratietijd, overleg, verslaglegging en schoolbezoek worden ook uitbetaald
• Goede begeleiding tijdens inwerkperiode (en daarna)
• Hele goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (reiskosten en pensioen)
• Na- en bijscholingsbudget
• Goede bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer
• Startbonus van EUR 350,00!
Wat zijn jouw taken en verantwoordelijkheden?
• Verrichten van diagnostisch onderzoek van alle stoornisgebieden en daarop volgend het verrichten van (specialistische) individuele behandelingen op basis van gestelde doelen
• Schriftelijk of mondeling rapporteren over diagnostiek, behandeling en resultaat
• Overleg met andere behandelaars en verwijzers
• Zelfstandig werken, maar vanuit een team van logopedisten met veel kennis
• Werken volgens de richtlijnen van Kwaliteitstoets Logopedie

Interesse? Stuur vandaag je motivatiebrief en cv t.a.v. praktijkhouder Bert de Witte
E-mail: logopediepraktijkdewitte@hetnet.nl
Tel: 076-564 02 62
Website: www.logopediepraktijkdewitte.nl

Praktijk geopend

Beste cliënt,

Wij behoren tot de medische contactberoepen die in de lockdown mogen doorwerken. Onze praktijk blijft dus geopend voor u.

Als u toch liever overschakelt op online logopedie is dat uiteraard mogelijk. Geef dit dan aan bij uw behandeld logopedist.

Bij verkoudheidsklachten van de cliënt of van onze logopedist zal de behandeling in ieder geval online plaatsvinden.

Blijf gezond. Samen krijgen we corona onder controle.

Verkouden en nu?

Met onderstaande beslisboom kunt u bepalen of uw kind van 0 t/m 12 jaar met een neusverkoudheid wel of niet naar de praktijk mag komen.

Heeft u zelf klachten die bij Covid-19 kunnen horen of mag uw kind op basis van de beslisboom niet naar de praktijk komen?

Blijf dan thuis, Wij behandelen in dat geval online. Hiermee voorkomen wij dat het virus zich verder kan verspreiden, zonder dat uw behandeltraject onderbroken wordt.

Beslisboom verkouden kind 0 jaar t_m groep 8 – BOinK_AJN_RIVM_ 220920.pdf

Welke taal spreek je met je kind?

Bijgaand artikel gaat over welke taal je het beste met je kind kunt spreken, Nederlands of je moedertaal?
De belangrijkste boodschap van dit artikel is, praat in je moedertaal met je kind. Wij zijn het hier mee eens.
Door samen te kletsen, zingen en met je kind te spelen in je moedertaal leert je kind nieuwe woorden. Hiermee kan hij zelf nieuwe zinnen maken. Als dit goed gaat en plezier geeft maakt dit het leren van het Nederlands ook makkelijker.
Soms zien we in de praktijk anderstalige kinderen die de eerste vier jaar nauwelijks in contact zijn geweest met het Nederlands. Dit maakt de stap naar de basisschool vaak extra lastig en onnodig spannend. Wij adviseren daarom om naar de crèche te gaan, gebruik te maken van de voorleesexpress en om Nederlandstalige filmpjes te kijken op televisie. Zo krijgt het kind toch Nederlandstalig taalaanbod en heeft hij al een basis bij de start van de basisschool.

Audit positief afgesloten

Geweldig nieuws vandaag!
De praktijk heeft de tweejaarlijkse audit succesvol afgelegd en behoudt haar audit certificaat.
Dat betekent onder andere dat we de gevraagde kwaliteit leveren binnen onze praktijk, we deskundige logopedisten in dienst hebben, goed samen werken met andere zorgverleners en ons blijven ontwikkelen.
Een teamprestatie waar we ontzettend trots op zijn!

Logopedie voor transgenderpersonen: transvrouwen, transmannen en non-binaire personen

Transgender is een verzamelnaam voor personen waarbij de hokjes ‘man’ en ‘vrouw’ niet vanzelfsprekend, of te beperkend, zijn en/of niet overeenkomen met hun identiteit en lichamelijke situatie. De grootste groep betreft vrouwen geboren met een mannelijk lichaam. Zij worden transvrouwen genoemd. De tweede grootste groep betreft mannen geboren met een vrouwelijk lichaam, ook wel transmannen (Keuzenkamp, 2012; Kuyper, 2011).

Ongeveer 3,9% van de Nederlandse bevolking identificeert zich niet met het geslacht dat is geregistreerd bij de geboorte. Waar in de periode 2007 tot 2014 jaarlijks circa 80 mensen hun geslachtsregistratie wijzigden, steeg hun aantal in het jaar 2015 naar 770. Dit komt door de wetswijziging die toen is ingegaan.

Als logopedist heeft Kim Boons al veel personen met stemproblemen geholpen. Een aantal keer passeerde een hulpvraag gericht op genderdysfonie (= stemstoornis die ontstaat tijdens een transitieproces). Dit is een erg spannende periode. Je bent gewend aan je eigen stem en iedere stem is uniek. Er zijn duidelijke verschillen in het stemgebruik van vrouwen en mannen. In een transitieproces kan dit voor problemen zorgen. Logopedie kan hierbij uitkomst bieden.

Er zijn in Nederland weinig logopedisten die zich hier verder in verdiept hebben. Om deze groeiende groep stemcliënten op de juiste manier te kunnen begeleiden heeft Kim de cursus “Logopedie voor transgenderpersonen: transvrouwen, transmannen en non-binaire personen” gevolgd.

Tijdens de logopedische behandeling leert men het stemapparaat op een andere manier te gebruiken. Er wordt binnen de sessies stapsgewijs gewerkt aan het aanpassen van de spreektoonhoogte, de articulatie en resonantie. Daarnaast speelt ook de non-verbale communicatie een belangrijke rol.

Het doel van de therapie is niet het verkrijgen van het hoogst of laagst mogelijke stemgeluid. Het realiseren van een natuurlijk en gezond stemgebruik – passend bij het gewenste gender – staat centraal.

Ben je benieuwd of logopedische begeleiding iets voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met onze stemspecialist Kim Boons: 076-5640262 of kimboons@logopediepraktijkdewitte.nl.