Claudia van Merrienboer heeft haar registratie als Dyslexie Specialist behaald

Claudia dyslexie specialist

Onze collega Claudia van Merrienboer is onlangs opgenomen in het Dyslexie Register als Dyslexie specialist. Voor opname in

dit register heeft zij verschillende bijscholingscursussen gevolgd, waardoor zij voldoet aan de gestelde criteria zoals werkervaring en opleiding.

Wat is Dyslexie?

Dyslexie wordt omschreven als een hardnekkig probleem in het lezen en/of de spelling op woordniveau. Bij kinderen met dyslexie gaat het (leren) lezen en spellen veel langzamer/moeizamer dan dat je op grond van zijn/haar intelligentie zou verwachten. Kinderen met dyslexie laten ondanks veel extra begeleiding vaak geen of minimale vooruitgang zien.

Dyslexie is een probleem in het technisch lezen en niet in het begrijpend lezen. Wel kan het (niet vlot) technisch lezen het begrijpend lezen belemmeren.

Wanneer kun je terecht bij onze logopediste?

Kinderen met lees- en/of spellingsproblemen of een andere vorm van dyslexie kunnen terecht bij een gespecialiseerde logopedist voor vergoede behandeling vanuit uw zorgverzekering.

Het gaat hie

rbij onder andere over:

– Kinderen met de diagnose dyslexie, maar geen EED.

– Kinderen met lees- en/of spellingsproblemen in combinatie met een andere stoornis (ADHD, ADD, etc.)

– Kinderen met lees- en/of spellingsproblemen, die niet in aanmerking komen voor dyslexie onderzoek.

– Nazorg bij kinderen met EED.

– Ook kinderen die in het voortraject voor het aanvragen van dyslexieonderzoek zitten kunnen bij de logopedist terecht. Evenals kinderen waarbij de auditieve leesvoorwaarden in groep 2 achter blijven.

 

Heeft uw kind Enkelvoudige Ernstige Dyslexie (EED)?

Als er al EED is vastgesteld, kunt u bij ons terecht. Door de registratie als Dyslexie Specialist kan Claudia in opdracht van een orthopedagoog of een psycholoog (zijnde hoofdbehandelaar) bij Enkelvoudige Ernstige Dyslexie (EED) de behandeling uitvoeren. Hierdoor wordt de behandeling volledig vergoed vanuit de gemeente. Bij meervoudige en minder ernstige dyslexie problematiek treedt zij zelf als hoofdbehandelaar op.

Onze nieuwe logopediste Beatrijs Kok start maandag 13 mei

Maandag 13 mei is het zover. Beatrijs Kok komt ons team versterken. Vanaf die datum zal zij twee weken met Claudia meelopen om tijdens het zwangerschapsverlof van Claudia haar taken waar te nemen.
Vanaf september zal Beatrijs in ieder geval twee dagen bij onze praktijk werkzaam blijven.

Wij kijken erg uit naar haar komst en wensen haar via deze weg al veel succes bij haar werkzaamheden en vooral veel plezier bij het begeleiden van onze cliënten!

Wanneer kan logopedie u helpen?

 

 

 

 

 

 

 

 

De NVLF (vakvereniging logopedie) heeft een informatieve animatiefilm gemaakt om de veelzijdigheid van de logopedist duidelijk te maken. Van jong tot oud, de logopedist maakt echt het verschil voor veel mensen.

Twijfelt u na het zien van dit filmpje of wij u kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact met ons op, zodat we kunnen kijken wat we voor u kunnen betekenen.

Mandy van Nijnatten heeft OMFT specialisatie afgerond!

Onze collega Mandy heeft na een traject van ruim 2 jaar als een van de eersten in Nederland haar opname in het OMFT register behaald. Daarmee voldoet zij aan de kwaliteitseisen voor zowel logopedie als tandheelkunde op het gebied van onderzoek, meting, diagnosestelling en behandeling van afwijkende mondgewoonten (OMFT).

Wat is OMFT?

OMFT staat voor oromyofunctionele therapie. Het is een vorm van logopedische therapie die erop gericht is alle mondspieren weer in evenwicht te brengen. OMFT wordt ingezet bij kinderen of volwassenen die een afwijkende mondgewoonte hebben. Hierdoor wordt de gebits- en spraakontwikkeling verstoord. Denk hierbij aan een verkeerde slikgewoonte, duimzuigen, mondademen en slissen. Door inzet van OMFT wordt er blijvend resultaat behaald bij andere therapieën zoals bijvoorbeeld orthodontie. OMFT kan al vanaf een jonge leeftijd ingezet worden. Bij het jongere kind zal de behandeling vooral gericht zijn op het afleren van duimen of vingerzuigen, het aanleren van lipsluiting en een juiste tongpositie in rust.

 

Wat doet onze logopediste?

Mandy gaat aan de slag met u of uw kind. Dit betekent dat ze concrete oefeningen aanbiedt die thuis iedere dag geoefend moeten worden. Hierdoor treedt er vaak al snel verbetering op in de afwijkende mondgewoonte. Vaak is er al na 3 tot 6 maanden een positief effect waarneembaar. Aangezien er gewerkt wordt aan het realiseren van een gewoonteverandering, is de nazorg hierbij van groot belang. Door het maken van controle afspraken zal u/uw kind hulp krijgen bij het automatiseren van het geleerde. Als gevolg van de verbeterde mondgewoonte verandert de gebitsstand vaak ook (in positieve zin).

Samenwerkingsverband 

Binnen Breda hebben wij met verschillende tandheelkundige specialisten e praktijk. Onze logopediste Mandy is op deze locatie werkzaam. Sinds juni 2018 heeft zij de specialisatie OMFT, na het volgen van alle nascholingen, behaald. Mocht tandarts Tanka u doorverwezen hebben voor een logopedische behandeling,  dan kunnen wij u vertellen welke behandelmogelijkheden er zijn voor u of uw kind. U kunt hiervoor een afspraak maken met ons. Wij zijn te bereiken via telefoonnummer 076-5967721.

 

Ook op andere locaties kunt u terecht voor een OMFT behandeling

Ook de andere collega’s voeren OMFT behandelingen uit en hebben ruime ervaring met deze behandelmethode. Uiteraard kunnen zij indien nodig gebruik maken van de expertise van Mandy in de vorm van intervisieoverleg.

Vacature logopedist (35 uur)

 

Logopedie & Dyslexie De Witte

Gezocht: enthousiaste en ondernemende logopedist in Breda (35 uur)

Wil jij een startbonus van €350 ontvangen? Lees verder en reageer zo snel mogelijk!

Waar staan wij voor?
Onze kernkwaliteiten zijn: deskundigheid, veelzijdigheid, klantvriendelijkheid, enthousiasme en ruimte geven om jezelf te kunnen ontwikkelen. Als dit praktijkprofiel jou aanspreekt,  is onderstaande vacature iets voor jou.

Wie zoeken wij?
Met ingang van 16 mei 2019 willen wij ons team versterken. Het gaat om een vacature voor zwangerschapswaarneming voor 35 uur per week. Wij bieden je bovendien uitzicht op een vaste (parttime) aanstelling na afloop van het verlof.

Deze vacature kan ook door twee logopedisten ingevuld worden.

Empathisch vermogen, zelfstandig kunnen werken, professionaliteit en goede contactuele vaardigheden vinden wij belangrijke eigenschappen. Ook moet je ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister en (stage-) ervaring in de vrije vestiging hebben.

Daarnaast is ervaring vanuit werk of stage op het gebied van onderzoek en behandeling van de algemene logopedische problematiek gewenst. We nodigen dan ook pas of bijna afgestudeerden uit om te solliciteren.  Ervaring in OMFT (basiscursus) en lees- en spellingsproblematiek is een pré.

Wat bieden wij?
Wij investeren graag in jou door je te begeleiden tijdens de inwerkperiode, goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (oa pensioenregeling, studiekostenregeling) te bieden bij de start waarneming. Daarnaast werk je samen met fijne en behulpzame collega’s. Bovendien ontvang je een startbonus van €350.

Wij zijn een sterk groeiende allround praktijk waarbinnen alle stoornisgebieden behandeld worden.

We vormen een professioneel, gemotiveerd en hecht team. Er wordt gewerkt volgens de normen van de onlangs behaalde audit vanuit verschillende locaties in Breda.

Jouw persoonlijke ontwikkeling als logopedist en als collega binnen de praktijk vinden wij heel belangrijk. Wij werken hier graag in alle opzichten aan mee door o.a. cursussen te faciliteren en regelmatig intercollegiaal overleg te hebben.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Verrichten van diagnostisch onderzoek
 • Verrichten van (specialistische) individuele behandelingen op basis van gestelde doelen
 • Schriftelijk of mondeling rapporteren over diagnostiek en behandeling
 • Overleggen met andere behandelaars en verwijzers
 • Zelfstandig werken, maar vanuit een team van logopedisten met veel kennis
 • Werken volgens de richtlijnen van Kwaliteitstoets Logopedie

 

Kwalificaties en vaardigheden

 • (Bijna) afgeronde HBO-logopedie opleiding
 • Registratie Kwaliteitsregister Paramedici
 • (Stage-) Ervaring in de vrije vestiging
 • Ervaring met kinderen (4-12 jaar)
 • Flexibiliteit, zelfstandigheid en initiatiefrijk
 • Ervaring met Incura is een pré
 • Ervaring in OMFT (basiscursus) en ervaring met lees- en spellingsproblematiek is tevens een pré
 • In bezit van rijbewijs B

 

Interesse? Reageer dan voor 01 februari 2019.

Graag zien we je motivatiebrief  en cv  t.a.v. praktijkhouder Bert de Witte tegemoet.
E-mail:            logopediepraktijkdewitte@hetnet.nl
Tel:                  076-564 02 62
Website:          www.logopediepraktijkdewitte.nl

 

Wie kan de logopedist allemaal helpen?

Logopedie wordt vaak gezien als hulp aan kinderen die slissen of stotteren. Vele andere dimensies van het vak zijn alleen bekend bij mensen die er zelf direct of indirect mee te maken hebben gekregen. Bekijk in deze film wie een logopedist nog meer kan helpen.

Herfstvakantie geopend

Tijdens de herfstvakantie zijn onze logopedisten op de praktijk aanwezig. Zo kunnen de behandelingen gewoon doorgaan!

Audit kwaliteitstoets wederom behaald

audit certificaat

Afgelopen maandag heeft de praktijk de audit wederom behaald. De kwaliteitstoets logopedie die KIWA uitvoert heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de logopedie. Al onze medewerkers hebben hier ontzettend veel extra inspanning voor moeten leveren de afgelopen periode. Wij zijn ontzettend trots op hen!

Dag van de logopedie dinsdag 6 maart

Poster Dag van de logopedie OC

33604494 – downs syndrome girl having speech therapy

In 2004 is de Dag van de Logopedie opgericht om het bewustzijn over het logopedievak in heel Europa te vergroten. Dit bewustzijn van het publiek over communicatiestoornissen, hun effect op de menselijke gezondheid, de rechten van patiënten met communicatiestoornissen en manieren om hen te helpen is van groot belang. De boodschap van deze dag is dat de preventie van communicatiestoornissen winst kan opleveren door kennis en ervaring in heel Europa te delen.

Niet of nauwelijks kunnen spreken, betekent niet dat je niets te zeggen hebt. Ook de ruim half miljoen kinderen en volwassenen in Nederland die zich via spraak niet (meer) kunnen uitdrukken, hebben behoefte om te communiceren. Door andere communicatiemiddelen en –vormen te gebruiken, kunnen zij zich toch uiten. Veel mensen weten niet dat de logopedist daarbij kan helpen. Daarom staat de Dag van de Logopedie op 6 maart 2018 in het teken van Ondersteunde Communicatie (OC).

De logopedist geeft iedereen een stem!

Een man met ernstige afasie kan na een training door de logopedist via een spraakcomputer weer communiceren met zijn vrouw. Een 6-jarige jongen met het syndroom van Down die moeilijk verstaanbaar spreekt, leert van de logopedist om ondersteunende gebaren te gebruiken zodat zijn omgeving hem beter begrijpt. Met de intensieve begeleiding door een logopedist kunnen een peuter met ernstige meervoudige beperkingen en haar ouders, met behulp van een oogbestuurde spraakcomputer met pictogrammen, elkaar duidelijk maken wat zij met en van elkaar willen.

De logopedist kan helpen
‘Logopedisten kunnen kinderen en volwassenen met ernstige taal- en spraakstoornissen behandelen en begeleiden’, vertelt Gerna Scholte, logopedist en taal- en spraakpatholoog bij Response-Able. ‘Logopedisten kunnen een taal-, spraak- en/of communicatieonderzoek afnemen naar het verwerken, begrijpen en uiten van de gesproken of geschreven taal. Ook helpen zij bij het kiezen van passende ondersteunende communicatiemiddelen én trainen zij in het gebruik ervan. Daar betrekken zij alle communicatiepartners nauw bij. Want communiceren doe je nooit in je eentje! Verder kunnen logopedisten oefeningen aanbieden om met behulp van de communicatie-ondersteunende hulpmiddelen het begrijpen, uiten, lezen en/of schrijven te verbeteren.’

Meer weten over onze praktijk en de hulp die wij aan u of uw kind kunnen bieden?
Bel ons op 076-5640262

Carnaval vieren? Zorg goed voor je stem met deze 3 gratis tips!

De komende week staat het zuiden van Nederland op zijn kop. We vieren carnaval. In dit nieuwsbericht geeft onze logopedist Kim Boons u drie gratis tips om heesheid te voorkomen. Ge motte mar opkomme!

Je kent het wel, met carnaval ben je druk, je viert kindercarnaval met de kinderen, ’s avonds mag je zelf op pad. Je loopt heen en weer tussen de verschillende cafés, je staat in de rij te wachten. Hoogstwaarschijnlijk drink je gezellig een biertje. Je moet hard praten om boven de muziek uit je zelf verstaanbaar te maken. Na een paar dagen raak je zelf vermoeid, net als je stem. Je stem protesteert, je klinkt heel hees en met een beetje pech, raak je je stem zelfs een paar dagen kwijt.

Wat is heesheid?

Heesheid is een stoornis waarbij de stemkwaliteit is verslechterd. Bij heesheid klinkt de stem niet meer helder: er is een fijne of grove ruis te horen of een kraak. De stem kan zelfs helemaal of gedeeltelijk wegvallen. De oorzaak kan liggen in het stemorgaan zelf, maar ook het verkeerd gebruiken van het stemorgaan kan de heesheid veroorzaken.
Heesheidsklachten gaan meestal samen met andere symptomen, zoals te luid of te zacht spreken, spreken op een te hoge toonhoogte of geknepen spreken. De ademing kan anders en onregelmatig zijn en vaak is er pijn in het keelgebied.

Wat doet de logopedist?

Een hese stem kan gunstig beïnvloed worden door een goede lichaamshouding, ademing en stemgeving. De logopedist kan verschillende technieken aanleren of bestaande technieken verbeteren.
Bij de logopedische therapie nemen stemhygiënische adviezen, zoals bijvoorbeeld het afleren van veelvuldig kuchen of keelschrapen, een belangrijke plaats in.
Bij kinderen is het afleren van stembelastende gewoontes als veel schreeuwen en gekke stemmetjes nadoen een belangrijk behandeldoel.

Met deze tips voorkom je heesheid:

1. Drink genoeg water.
Alcohol onttrekt vocht uit je lichaam. Als je goed afwisselt met water, blijven je stembanden voldoende gehydrateerd en verklein je de kans dat je hees wordt.

2. Neuriën is de oplossing.
Als je last hebt van slijm of kriebel in je keel, neurie dan. Neuriën zorgt ervoor dat het slijm naar boven wordt getrild. Hierdoor hoef je niet te hoesten of te schrapen en belast je je stembanden dus veel minder!

3. Praat niet over de muziek, maar door de muziek heen.
Probeer niet over de muziek heen te praten (dus extra hard), maar juist door de muziek heen. Met een lage toon ben je ook goed verstaanbaar en spaar je je stem meer dan wanneer je hoog en hard spreekt.

Omdat je niet direct naar een logopedist hoeft te gaan als je een keer hees bent, geven we je hierboven 3 tips om heesheid te voorkomen.

Heb je vaker last van heesheid, neem dan contact op via ons contactformulier of bel: 076-564 02 62.