Nieuwe collega

Per 1 januari neemt Claudia van Merrienboer de behandelingen van Jiske van Geijtenbeek over. Zij zal (voorlopig) op onze locatie Wildenborg en Belcrum werkzaam zijn.

Wie is Claudia?

Vacature: enthousiaste en ondernemende logopedist (16 uur)

Gezocht: enthousiaste en ondernemende logopedist in Breda (16 uur)

Waar staan wij voor?
Onze kernkwaliteiten zijn: deskundigheid, veelzijdigheid, klantvriendelijkheid, enthousiasme en ruimte om jezelf te kunnen ontwikkelen. Als dit praktijkprofiel jou aanspreekt,  is onderstaande vacature iets voor jou.

Wie zoeken wij?
Met ingang van januari 2018 willen wij ons team versterken. Het gaat om een vacature voor 16 uur per week. In de nabije toekomst is er mogelijkheid tot uitbreiding. Ben jij een ondernemende logopedist en in ieder geval beschikbaar op woensdag dan nodigen wij je uit om te reageren. De overige uren zijn in overleg in te vullen.

Empathisch vermogen, zelfstandig kunnen werken, professionaliteit en goede contactuele vaardigheden vinden wij belangrijke eigenschappen. Ook moet je ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister en ervaring in de vrije vestiging hebben.

Daarnaast is ervaring op het gebied van onderzoek en behandeling van de algemene logopedische problematiek vereist. Ervaring in OMFT (basiscursus) en lees- en spellingsproblematiek is een pré.

Wat bieden wij?
Wij investeren graag in jou door je te begeleiden tijdens de inwerkperiode, goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden en samen te werken met fijne collega’s.

Wij zijn een sterk groeiende allround praktijk waarbinnen alle stoornisgebieden behandeld worden.

We vormen een professioneel, gemotiveerd en hecht team. Er wordt gewerkt volgens de normen van de onlangs behaalde audit vanuit verschillende locaties in Breda.

Jouw persoonlijke ontwikkeling als logopedist en als collega binnen de praktijk vinden wij heel belangrijk. Wij werken hier graag in alle opzichten aan mee door o.a. cursussen te faciliteren en regelmatig intercollegiaal overleg te hebben.

Interesse? Reageer dan voor 14 december  2017.

Graag zien we je motivatiebrief  en cv  t.a.v. praktijkhouder Bert de Witte tegemoet.
E-mail:          logopediepraktijkdewitte@hetnet.nl
Tel:                 076-564 02 62
Website:        www.logopediepraktijkdewitte.nl

Update training voor audit 2018

Twee weken geleden hebben we een update ochtend gehad voor de audit die in 2018 plaats zal vinden. In 2016 hebben we de audit al behaald. Door de veranderingen die er zijn geweest is het goed weer helemaal op de hoogte te zijn van de gestelde eisen. Dank aan Zo gezegd, zo gedaan die de training verzorgde.

Kleuters onder schooltijd

Beste ouders,

Als laatste Logopediepraktijk in Breda moeten we helaas het standaard inplannen van kinderen van 4-5 jaar buiten schooltijd opgeven.

Een veelheid van factoren dwingt ons hiertoe:
Allereerst de veelal veranderende gezinssituatie van ouders die vaak beide werken en beperkt zijn in hun haal- en brengtijd. Tevens hebben steeds meer gezinnen een drukke sport-, creatieve-, vriendjes-agenda waardoor veel ouders en kinderen héél beperkt zijn in hun mogelijkheden wat betreft dagen en tijden om een afspraak voor logopedie in te plannen. Woensdagmiddag en tijden na 15.00 uur staan daardoor in onze praktijk continu onder druk. Het uitbreiden met openingstijden tot 19.30 uur en op zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur hebben de wachtlijst maar ten dele opgelost. Ook door het continurooster wat steeds meer scholen hanteren zijn de mogelijkheden tussen 12.00 uur en 13.30 uur gereduceerd. Doordat leerplichtige kinderen, waar geen of beperkt verzuim is toegestaan, vanaf 15.30 uur ingeroosterd moeten worden, zijn er nauwelijks meer naschoolse tijden beschikbaar voor de 4-5 jarigen. Zij vormen met 60% juist de grootste groep cliënten. Peuters worden al standaard onder schooltijd geplaatst.

Bovendien moeten ouders zelf vaak opvang buiten school voor de andere schoolgaande kinderen regelen, zodat ze het betreffende kind naar logopedie kunnen brengen. Het verzuim op gemaakte afspraken is bij deze groep ouders het hoogst blijkt uit ons onlangs afgenomen klanten ervaringsonderzoek. Dit verzuim is ten nadele van de voortgang van de behandeling.

Leerplichtige kinderen “blokkeren”, zoals eerder gezegd, de tijden na school. Zij zullen echter op naschoolse tijden gepland moeten worden, omdat zij zo min mogelijk onderwijs kunnen missen. Zo ontstaat een ongewenste lange wachtlijst. Een lange wachttijd kan tot frustratie of zelfs tot een ontwikkelingsachterstand van het kind leiden.
Terwijl de noodzaak voor kleuters juist vaak heel groot is en het rendement het hoogst wordt als er tijdig logopedische zorg wordt geboden.

Ook het uitbreiden van ons team, het starten van nieuwe praktijklocaties in de directe omgeving van uw school en de inzet van meerdere behandelkamers hebben de druk op het rooster onvoldoende kunnen verminderen.
Uit de kwaliteitsaudit die wij vorig jaar hebben mogen behalen blijkt dat het rendement van een behandeling het hoogst is als er vroegtijdig, soms zelfs preventief, gestart wordt met de logopedie. Een goede, regelmatige planning draagt hierin bij. Dat dit ook zijn weerslag heeft op de schoolprestaties vinden wij, en u ook, uitermate belangrijk.

Van onze therapeuten ontvangen wij bovendien signalen dat de concentratie van kleuters onder andere door vermoeidheid na 15.30 uur ver op is. Iets wat niet bijdraagt aan de effectiviteit van de behandeling. Overigens is die effectiviteit ook een onderwerp waar zorgverzekeraars ons op meten en contracteren. Concentratie in de ochtend is echter het meest optimaal.

Bovendien is vanuit de praktijkorganisatie het niet haalbaar om werktijden te hebben die pas starten vanaf 15.30 uur. Zie dan maar eens een 7 of 8-urige werkdag te creëren.

Alles bij elkaar opgeteld maakt dat wij in onze praktijk vanaf 1 september a.s. kinderen van 4 of 5 jaar niet meer standaard na schooltijd, maar ook onder schooltijd ingeroosterd worden.

We volgen hierin het beleid dat onze collega-praktijken in Breda al enkele jaren voeren.
Er zijn een aantal uitgangspunten waar we rekening mee gaan houden bij het inplannen van 4 tot 5 jarigen:
– Welke onderwijs activiteiten kan het kind absoluut niet missen.
– We plannen zoveel waar mogelijk aan het begin of aan het einde van een dagdeel.
– Vanuit de leerplichtwet (zie bijlage) mogen kinderen van 4 jaar starten met behandeling en zonder limiet afwezig zijn op school als het op medische indicatie is (en dat is logopedie).
Tevens mogen kinderen van 5 jaar volgens de leerplichtwet 5 uur per week verzuimen. Zonder toestemming maar wel met het maken van een melding. Die 5 uur per week kan uitgebreid worden tot 10 uur per week tot het 6e jaar, als er een toestemming is afgegeven door de schooldirecteur. Deze vrijstelling is alleen bij overbelasting van toepassing.

Bij logopedie heb je het over een half uur therapie per week exclusief halen en brengen. Ruim binnen de marge van de genoemde 5 uur. Zolang alle betrokkenen hieraan voldoen is er géén sprake van ongeoorloofd verzuim.
– Als er een naschoolse tijd vrij komt, proberen we het kind daar te plannen.
– Werktijden voor onze therapeuten moeten werkbaar en haalbaar blijven.
– De afspraak bij de logopedie (vaste dag en tijd) wordt door school vastgelegd door middel van bijgaand formulier, waarvoor wij voor uw gemak een concept hebben opgesteld (zie bijlage).

Als deze brief aanleiding is tot opmerkingen en/of vragen, gaan wij hier graag met u over in gesprek.

Met vriendelijke groet,

Namens het team Logopedie & Dyslexie De Witte,
Bert de Witte, logopedist/praktijkhouder

Tel: 076-5640262
E-mail: logopediepraktijkdewitte@hetnet.nl

Locatie: IJpelaar (Wildenborgstraat 48)
Locaties: Haagse Beemden (Hambroeklaan 1 en Essendonk 7A)
Locatie: Centrum (Bijster 30)
Locatie: Belcrum (Speelhuislaan 107)
Locaties: Ginneken (Ginnekenweg 271 en Burgemeester Middelaerlaan 1A-3)

Start nieuwe locatie Schoolakkerplein in het Ginneken vanaf 23 oktober

Aanmelden kan vanaf nu via tel: 076-5640262

Vacature

Logopedie & Dyslexie De Witte

Gezocht: enthousiaste en ondernemende logopedist in Breda

Waar staan wij voor?
Onze kernkwaliteiten zijn: deskundigheid, veelzijdigheid, klantvriendelijkheid, enthousiasme en ruimte om jezelf te kunnen ontwikkelen. Als dit praktijkprofiel jou aanspreekt, is onderstaande vacature iets voor jou.

Wie zoeken wij?
Met ingang van augustus 2017 willen wij ons team versterken. Om twee nieuwe locaties mee te helpen “bemannen”.
Ben jij een ondernemende logopedist en beschikbaar op woensdag en vrijdag (ochtend) dan nodigen wij je uit om te reageren. Empathisch vermogen, zelfstandig kunnen werken, professionaliteit en goede contactuele vaardigheden vinden wij belangrijke eigenschappen. Ook moet je ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister en ervaring in de vrije vestiging hebben. Daarnaast is ervaring op het gebied van onderzoek en behandeling van de algemene logopedische problematiek, ervaring in OMFT (basiscursus) een absolute pré.

Wat bieden wij?
Wij investeren graag in jou door je te begeleiden tijdens de inwerkperiode, goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden en samen te werken met fijne collega’s.
Wij zijn een allround praktijk waarbinnen alle stoornisgebieden behandeld worden.
We vormen een professioneel, gemotiveerd en hecht team. Er wordt gewerkt volgens de normen van de onlangs behaalde audit vanuit verschillende locaties in Breda.

Jouw persoonlijke ontwikkeling als logopedist en als collega binnen de praktijk vinden wij heel belangrijk. Wij werken hier graag in alle opzichten aan mee door o.a. cursussen te faciliteren en regelmatig intercollegiaal overleg te hebben.

Interesse? Reageer dan voor 21 juli 2017.

Graag zien we je motivatiebrief en cv t.a.v. praktijkhouder Bert de Witte tegemoet.

E-mail: logopediepraktijkdewitte@hetnet.nl
Tel: 076-564 02 62
Website: www.logopediepraktijkdewitte.nl

Hoogste punt Ginneken Gezond

Ginneken Gezond bouwt aan een nieuw gezondheidscentrum in hartje Ginneken. Samen met drie huisartsen, een psychologiepraktijk, een praktijk voor Logopedie & Dyslexie, een apotheek, een fysiotherapiepraktijk, Thebe Wijkverpleging en een tandarts gaat men het Ginneken voorzien van multidisciplinaire zorg waarin nauw wordt samengewerkt.

Op vrijdag 23 juni is het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw van het Gezondheidscentrum Ginneken Gezond aan het Schoolakkerplein in Breda.

Het unieke aan dit centrum is dat al deze disciplines bij elkaar zitten in één gebouw. Het doel van dit centrum is kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door middel van samenwerking echter met behoud van de eigen identiteit. Op deze manier dragen alle partijen bij aan een gezond Ginneken en Breda in het algemeen.
Dit nieuwe gezondheidscentrum is een mooi voorbeeld van innovatie en efficiency in de eerste lijns-zorg waarbij de patiënt kan vertrouwen op vertrouwde zorg in een nieuw ‘jasje’.

Op vrijdag 23 juni hebben alle betrokken partijen gevierd dat het hoogste punt van het in aanbouw zijnde pand is bereikt. Zie bijgevoegde foto. Het pand van Ginneken Gezond is centraal gelegen in het Ginneken aan het Schoolakkerplein op de hoek van de burgemeester Middelaerlaan.

De openingsdatum is gepland op 1 oktober 2017.

https://breda.nieuws.nl/zakelijk/209846/hoogste-punt-ginneken-gezond/

Samenwerkingsverband


Een klein jaar geleden hebben wij (Karin & Karin) elkaar ontmoet en nu, een jaar later, zijn we aardig op weg om onze toekomstplannen te realiseren! We zijn een samenwerking aangegaan met Logopedie & Dyslexie De Witte. Met onze drie praktijken vormen we nu het ‘kernteam’.

Vanuit het kernteam hebben we op de Wintermarkt in de Belcrum gestaan en een eerste netwerkbijeenkomst georganiseerd. Op naar een goede samenwerking.

Hoe meer een jong kind op een scherm kijkt, hoe later het gaat praten

Voor een volwassene is het niet goed om te veel tijd op je smartphone door te brengen, het heeft bijvoorbeeld invloed op je slaappatroon. Maar ook voor kleine kinderen kan het gevolgen hebben, blijkt uit nieuw onderzoek.
Wetenschappers vonden een verband tussen ‘schermtijd’ en vertraagde spraakontwikkeling.

Uren vol Pingu
Peuters zijn er zo uren zoet mee: een tablet of smartphone vol filmpjes van Pingu, Thomas de Trein of Dora. Er bestaan zelfs educatieve apps voor deze jonge doelgroep. Maar of je er ook goed aan doet om je kind achter een touchscreen te parkeren? Dat valt te betwijfelen, blijkt uit een nieuwe Canadese studie.

Vertraging
Tussen 2011 en 2015 deden er bijna negenhonderd kinderen, tussen 6 en 24 maanden oud, twee jaar lang mee aan het onderzoek. Daaruit bleek dat hoe langer een kind achter een scherm doorbracht, hoe groter het risico was dat het later begon met praten. Voor elke 30 minuten extra per dag achter een touchscreen, liep de kans op vertraagde spraakontwikkeling op met 49 procent.

Geen andere verbanden
Er werden geen verbanden gevonden tussen schermtijd en vertraging in de ontwikkeling van kinderen op andere communicatievlakken, zoals lichaamstaal en sociale interactie. Maar toch: een extra reden om te zorgen dat je baby of peuter niet te lang aan die iPad blijft plakken.

Bron:
http://www.lindanieuws.nl/nieuws/meepraten/onderzoek-hoe-meer-jong-kind-op-scherm-kijkt-hoe-later-gaat-praten/

Patiëntervaringsonderzoek Qualizorg

Een interessant filmpje over Qualizorg (Patiëntervaringsonderzoek).