Herfstvakantie geopend

Tijdens de herfstvakantie zijn onze logopedisten op de praktijk aanwezig. Zo kunnen de behandelingen gewoon doorgaan!

Audit kwaliteitstoets wederom behaald

audit certificaat

Afgelopen maandag heeft de praktijk de audit wederom behaald. De kwaliteitstoets logopedie die KIWA uitvoert heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de logopedie. Al onze medewerkers hebben hier ontzettend veel extra inspanning voor moeten leveren de afgelopen periode. Wij zijn ontzettend trots op hen!

Dag van de logopedie dinsdag 6 maart

Poster Dag van de logopedie OC

33604494 – downs syndrome girl having speech therapy

In 2004 is de Dag van de Logopedie opgericht om het bewustzijn over het logopedievak in heel Europa te vergroten. Dit bewustzijn van het publiek over communicatiestoornissen, hun effect op de menselijke gezondheid, de rechten van patiënten met communicatiestoornissen en manieren om hen te helpen is van groot belang. De boodschap van deze dag is dat de preventie van communicatiestoornissen winst kan opleveren door kennis en ervaring in heel Europa te delen.

Niet of nauwelijks kunnen spreken, betekent niet dat je niets te zeggen hebt. Ook de ruim half miljoen kinderen en volwassenen in Nederland die zich via spraak niet (meer) kunnen uitdrukken, hebben behoefte om te communiceren. Door andere communicatiemiddelen en –vormen te gebruiken, kunnen zij zich toch uiten. Veel mensen weten niet dat de logopedist daarbij kan helpen. Daarom staat de Dag van de Logopedie op 6 maart 2018 in het teken van Ondersteunde Communicatie (OC).

De logopedist geeft iedereen een stem!

Een man met ernstige afasie kan na een training door de logopedist via een spraakcomputer weer communiceren met zijn vrouw. Een 6-jarige jongen met het syndroom van Down die moeilijk verstaanbaar spreekt, leert van de logopedist om ondersteunende gebaren te gebruiken zodat zijn omgeving hem beter begrijpt. Met de intensieve begeleiding door een logopedist kunnen een peuter met ernstige meervoudige beperkingen en haar ouders, met behulp van een oogbestuurde spraakcomputer met pictogrammen, elkaar duidelijk maken wat zij met en van elkaar willen.

De logopedist kan helpen
‘Logopedisten kunnen kinderen en volwassenen met ernstige taal- en spraakstoornissen behandelen en begeleiden’, vertelt Gerna Scholte, logopedist en taal- en spraakpatholoog bij Response-Able. ‘Logopedisten kunnen een taal-, spraak- en/of communicatieonderzoek afnemen naar het verwerken, begrijpen en uiten van de gesproken of geschreven taal. Ook helpen zij bij het kiezen van passende ondersteunende communicatiemiddelen én trainen zij in het gebruik ervan. Daar betrekken zij alle communicatiepartners nauw bij. Want communiceren doe je nooit in je eentje! Verder kunnen logopedisten oefeningen aanbieden om met behulp van de communicatie-ondersteunende hulpmiddelen het begrijpen, uiten, lezen en/of schrijven te verbeteren.’

Meer weten over onze praktijk en de hulp die wij aan u of uw kind kunnen bieden?
Bel ons op 076-5640262

Carnaval vieren? Zorg goed voor je stem met deze 3 gratis tips!

De komende week staat het zuiden van Nederland op zijn kop. We vieren carnaval. In dit nieuwsbericht geeft onze logopedist Kim Boons u drie gratis tips om heesheid te voorkomen. Ge motte mar opkomme!

Je kent het wel, met carnaval ben je druk, je viert kindercarnaval met de kinderen, ’s avonds mag je zelf op pad. Je loopt heen en weer tussen de verschillende cafés, je staat in de rij te wachten. Hoogstwaarschijnlijk drink je gezellig een biertje. Je moet hard praten om boven de muziek uit je zelf verstaanbaar te maken. Na een paar dagen raak je zelf vermoeid, net als je stem. Je stem protesteert, je klinkt heel hees en met een beetje pech, raak je je stem zelfs een paar dagen kwijt.

Wat is heesheid?

Heesheid is een stoornis waarbij de stemkwaliteit is verslechterd. Bij heesheid klinkt de stem niet meer helder: er is een fijne of grove ruis te horen of een kraak. De stem kan zelfs helemaal of gedeeltelijk wegvallen. De oorzaak kan liggen in het stemorgaan zelf, maar ook het verkeerd gebruiken van het stemorgaan kan de heesheid veroorzaken.
Heesheidsklachten gaan meestal samen met andere symptomen, zoals te luid of te zacht spreken, spreken op een te hoge toonhoogte of geknepen spreken. De ademing kan anders en onregelmatig zijn en vaak is er pijn in het keelgebied.

Wat doet de logopedist?

Een hese stem kan gunstig beïnvloed worden door een goede lichaamshouding, ademing en stemgeving. De logopedist kan verschillende technieken aanleren of bestaande technieken verbeteren.
Bij de logopedische therapie nemen stemhygiënische adviezen, zoals bijvoorbeeld het afleren van veelvuldig kuchen of keelschrapen, een belangrijke plaats in.
Bij kinderen is het afleren van stembelastende gewoontes als veel schreeuwen en gekke stemmetjes nadoen een belangrijk behandeldoel.

Met deze tips voorkom je heesheid:

1. Drink genoeg water.
Alcohol onttrekt vocht uit je lichaam. Als je goed afwisselt met water, blijven je stembanden voldoende gehydrateerd en verklein je de kans dat je hees wordt.

2. Neuriën is de oplossing.
Als je last hebt van slijm of kriebel in je keel, neurie dan. Neuriën zorgt ervoor dat het slijm naar boven wordt getrild. Hierdoor hoef je niet te hoesten of te schrapen en belast je je stembanden dus veel minder!

3. Praat niet over de muziek, maar door de muziek heen.
Probeer niet over de muziek heen te praten (dus extra hard), maar juist door de muziek heen. Met een lage toon ben je ook goed verstaanbaar en spaar je je stem meer dan wanneer je hoog en hard spreekt.

Omdat je niet direct naar een logopedist hoeft te gaan als je een keer hees bent, geven we je hierboven 3 tips om heesheid te voorkomen.

Heb je vaker last van heesheid, neem dan contact op via ons contactformulier of bel: 076-564 02 62.

Nieuwe collega

Per 1 januari neemt Claudia van Merrienboer de behandelingen van Jiske van Geijtenbeek over. Zij zal (voorlopig) op onze locatie Wildenborg en Belcrum werkzaam zijn.

Wie is Claudia?

Vacature: enthousiaste en ondernemende logopedist (16 uur)

Gezocht: enthousiaste en ondernemende logopedist in Breda (16 uur)

Waar staan wij voor?
Onze kernkwaliteiten zijn: deskundigheid, veelzijdigheid, klantvriendelijkheid, enthousiasme en ruimte om jezelf te kunnen ontwikkelen. Als dit praktijkprofiel jou aanspreekt,  is onderstaande vacature iets voor jou.

Wie zoeken wij?
Met ingang van januari 2018 willen wij ons team versterken. Het gaat om een vacature voor 16 uur per week. In de nabije toekomst is er mogelijkheid tot uitbreiding. Ben jij een ondernemende logopedist en in ieder geval beschikbaar op woensdag dan nodigen wij je uit om te reageren. De overige uren zijn in overleg in te vullen.

Empathisch vermogen, zelfstandig kunnen werken, professionaliteit en goede contactuele vaardigheden vinden wij belangrijke eigenschappen. Ook moet je ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister en ervaring in de vrije vestiging hebben.

Daarnaast is ervaring op het gebied van onderzoek en behandeling van de algemene logopedische problematiek vereist. Ervaring in OMFT (basiscursus) en lees- en spellingsproblematiek is een pré.

Wat bieden wij?
Wij investeren graag in jou door je te begeleiden tijdens de inwerkperiode, goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden en samen te werken met fijne collega’s.

Wij zijn een sterk groeiende allround praktijk waarbinnen alle stoornisgebieden behandeld worden.

We vormen een professioneel, gemotiveerd en hecht team. Er wordt gewerkt volgens de normen van de onlangs behaalde audit vanuit verschillende locaties in Breda.

Jouw persoonlijke ontwikkeling als logopedist en als collega binnen de praktijk vinden wij heel belangrijk. Wij werken hier graag in alle opzichten aan mee door o.a. cursussen te faciliteren en regelmatig intercollegiaal overleg te hebben.

Interesse? Reageer dan voor 14 december  2017.

Graag zien we je motivatiebrief  en cv  t.a.v. praktijkhouder Bert de Witte tegemoet.
E-mail:          logopediepraktijkdewitte@hetnet.nl
Tel:                 076-564 02 62
Website:        www.logopediepraktijkdewitte.nl

Update training voor audit 2018

Twee weken geleden hebben we een update ochtend gehad voor de audit die in 2018 plaats zal vinden. In 2016 hebben we de audit al behaald. Door de veranderingen die er zijn geweest is het goed weer helemaal op de hoogte te zijn van de gestelde eisen. Dank aan Zo gezegd, zo gedaan die de training verzorgde.

Kleuters onder schooltijd

Beste ouders,

Als laatste Logopediepraktijk in Breda moeten we helaas het standaard inplannen van kinderen van 4-5 jaar buiten schooltijd opgeven.

Een veelheid van factoren dwingt ons hiertoe:
Allereerst de veelal veranderende gezinssituatie van ouders die vaak beide werken en beperkt zijn in hun haal- en brengtijd. Tevens hebben steeds meer gezinnen een drukke sport-, creatieve-, vriendjes-agenda waardoor veel ouders en kinderen héél beperkt zijn in hun mogelijkheden wat betreft dagen en tijden om een afspraak voor logopedie in te plannen. Woensdagmiddag en tijden na 15.00 uur staan daardoor in onze praktijk continu onder druk. Het uitbreiden met openingstijden tot 19.30 uur en op zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur hebben de wachtlijst maar ten dele opgelost. Ook door het continurooster wat steeds meer scholen hanteren zijn de mogelijkheden tussen 12.00 uur en 13.30 uur gereduceerd. Doordat leerplichtige kinderen, waar geen of beperkt verzuim is toegestaan, vanaf 15.30 uur ingeroosterd moeten worden, zijn er nauwelijks meer naschoolse tijden beschikbaar voor de 4-5 jarigen. Zij vormen met 60% juist de grootste groep cliënten. Peuters worden al standaard onder schooltijd geplaatst.

Bovendien moeten ouders zelf vaak opvang buiten school voor de andere schoolgaande kinderen regelen, zodat ze het betreffende kind naar logopedie kunnen brengen. Het verzuim op gemaakte afspraken is bij deze groep ouders het hoogst blijkt uit ons onlangs afgenomen klanten ervaringsonderzoek. Dit verzuim is ten nadele van de voortgang van de behandeling.

Leerplichtige kinderen “blokkeren”, zoals eerder gezegd, de tijden na school. Zij zullen echter op naschoolse tijden gepland moeten worden, omdat zij zo min mogelijk onderwijs kunnen missen. Zo ontstaat een ongewenste lange wachtlijst. Een lange wachttijd kan tot frustratie of zelfs tot een ontwikkelingsachterstand van het kind leiden.
Terwijl de noodzaak voor kleuters juist vaak heel groot is en het rendement het hoogst wordt als er tijdig logopedische zorg wordt geboden.

Ook het uitbreiden van ons team, het starten van nieuwe praktijklocaties in de directe omgeving van uw school en de inzet van meerdere behandelkamers hebben de druk op het rooster onvoldoende kunnen verminderen.
Uit de kwaliteitsaudit die wij vorig jaar hebben mogen behalen blijkt dat het rendement van een behandeling het hoogst is als er vroegtijdig, soms zelfs preventief, gestart wordt met de logopedie. Een goede, regelmatige planning draagt hierin bij. Dat dit ook zijn weerslag heeft op de schoolprestaties vinden wij, en u ook, uitermate belangrijk.

Van onze therapeuten ontvangen wij bovendien signalen dat de concentratie van kleuters onder andere door vermoeidheid na 15.30 uur ver op is. Iets wat niet bijdraagt aan de effectiviteit van de behandeling. Overigens is die effectiviteit ook een onderwerp waar zorgverzekeraars ons op meten en contracteren. Concentratie in de ochtend is echter het meest optimaal.

Bovendien is vanuit de praktijkorganisatie het niet haalbaar om werktijden te hebben die pas starten vanaf 15.30 uur. Zie dan maar eens een 7 of 8-urige werkdag te creëren.

Alles bij elkaar opgeteld maakt dat wij in onze praktijk vanaf 1 september a.s. kinderen van 4 of 5 jaar niet meer standaard na schooltijd, maar ook onder schooltijd ingeroosterd worden.

We volgen hierin het beleid dat onze collega-praktijken in Breda al enkele jaren voeren.
Er zijn een aantal uitgangspunten waar we rekening mee gaan houden bij het inplannen van 4 tot 5 jarigen:
– Welke onderwijs activiteiten kan het kind absoluut niet missen.
– We plannen zoveel waar mogelijk aan het begin of aan het einde van een dagdeel.
– Vanuit de leerplichtwet (zie bijlage) mogen kinderen van 4 jaar starten met behandeling en zonder limiet afwezig zijn op school als het op medische indicatie is (en dat is logopedie).
Tevens mogen kinderen van 5 jaar volgens de leerplichtwet 5 uur per week verzuimen. Zonder toestemming maar wel met het maken van een melding. Die 5 uur per week kan uitgebreid worden tot 10 uur per week tot het 6e jaar, als er een toestemming is afgegeven door de schooldirecteur. Deze vrijstelling is alleen bij overbelasting van toepassing.

Bij logopedie heb je het over een half uur therapie per week exclusief halen en brengen. Ruim binnen de marge van de genoemde 5 uur. Zolang alle betrokkenen hieraan voldoen is er géén sprake van ongeoorloofd verzuim.
– Als er een naschoolse tijd vrij komt, proberen we het kind daar te plannen.
– Werktijden voor onze therapeuten moeten werkbaar en haalbaar blijven.
– De afspraak bij de logopedie (vaste dag en tijd) wordt door school vastgelegd door middel van bijgaand formulier, waarvoor wij voor uw gemak een concept hebben opgesteld (zie bijlage).

Als deze brief aanleiding is tot opmerkingen en/of vragen, gaan wij hier graag met u over in gesprek.

Met vriendelijke groet,

Namens het team Logopedie & Dyslexie De Witte,
Bert de Witte, logopedist/praktijkhouder

Tel: 076-5640262
E-mail: logopediepraktijkdewitte@hetnet.nl

Locatie: IJpelaar (Wildenborgstraat 48)
Locaties: Haagse Beemden (Hambroeklaan 1 en Essendonk 7A)
Locatie: Centrum (Bijster 30)
Locatie: Belcrum (Speelhuislaan 107)
Locaties: Ginneken (Ginnekenweg 271 en Burgemeester Middelaerlaan 1A-3)

Start nieuwe locatie Schoolakkerplein in het Ginneken vanaf 23 oktober

Aanmelden kan vanaf nu via tel: 076-5640262

Vacature

Logopedie & Dyslexie De Witte

Gezocht: enthousiaste en ondernemende logopedist in Breda

Waar staan wij voor?
Onze kernkwaliteiten zijn: deskundigheid, veelzijdigheid, klantvriendelijkheid, enthousiasme en ruimte om jezelf te kunnen ontwikkelen. Als dit praktijkprofiel jou aanspreekt, is onderstaande vacature iets voor jou.

Wie zoeken wij?
Met ingang van augustus 2017 willen wij ons team versterken. Om twee nieuwe locaties mee te helpen “bemannen”.
Ben jij een ondernemende logopedist en beschikbaar op woensdag en vrijdag (ochtend) dan nodigen wij je uit om te reageren. Empathisch vermogen, zelfstandig kunnen werken, professionaliteit en goede contactuele vaardigheden vinden wij belangrijke eigenschappen. Ook moet je ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister en ervaring in de vrije vestiging hebben. Daarnaast is ervaring op het gebied van onderzoek en behandeling van de algemene logopedische problematiek, ervaring in OMFT (basiscursus) een absolute pré.

Wat bieden wij?
Wij investeren graag in jou door je te begeleiden tijdens de inwerkperiode, goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden en samen te werken met fijne collega’s.
Wij zijn een allround praktijk waarbinnen alle stoornisgebieden behandeld worden.
We vormen een professioneel, gemotiveerd en hecht team. Er wordt gewerkt volgens de normen van de onlangs behaalde audit vanuit verschillende locaties in Breda.

Jouw persoonlijke ontwikkeling als logopedist en als collega binnen de praktijk vinden wij heel belangrijk. Wij werken hier graag in alle opzichten aan mee door o.a. cursussen te faciliteren en regelmatig intercollegiaal overleg te hebben.

Interesse? Reageer dan voor 21 juli 2017.

Graag zien we je motivatiebrief en cv t.a.v. praktijkhouder Bert de Witte tegemoet.

E-mail: logopediepraktijkdewitte@hetnet.nl
Tel: 076-564 02 62
Website: www.logopediepraktijkdewitte.nl