Hoe meer een jong kind op een scherm kijkt, hoe later het gaat praten

Voor een volwassene is het niet goed om te veel tijd op je smartphone door te brengen, het heeft bijvoorbeeld invloed op je slaappatroon. Maar ook voor kleine kinderen kan het gevolgen hebben, blijkt uit nieuw onderzoek.
Wetenschappers vonden een verband tussen ‘schermtijd’ en vertraagde spraakontwikkeling.

Uren vol Pingu
Peuters zijn er zo uren zoet mee: een tablet of smartphone vol filmpjes van Pingu, Thomas de Trein of Dora. Er bestaan zelfs educatieve apps voor deze jonge doelgroep. Maar of je er ook goed aan doet om je kind achter een touchscreen te parkeren? Dat valt te betwijfelen, blijkt uit een nieuwe Canadese studie.

Vertraging
Tussen 2011 en 2015 deden er bijna negenhonderd kinderen, tussen 6 en 24 maanden oud, twee jaar lang mee aan het onderzoek. Daaruit bleek dat hoe langer een kind achter een scherm doorbracht, hoe groter het risico was dat het later begon met praten. Voor elke 30 minuten extra per dag achter een touchscreen, liep de kans op vertraagde spraakontwikkeling op met 49 procent.

Geen andere verbanden
Er werden geen verbanden gevonden tussen schermtijd en vertraging in de ontwikkeling van kinderen op andere communicatievlakken, zoals lichaamstaal en sociale interactie. Maar toch: een extra reden om te zorgen dat je baby of peuter niet te lang aan die iPad blijft plakken.

Bron:
http://www.lindanieuws.nl/nieuws/meepraten/onderzoek-hoe-meer-jong-kind-op-scherm-kijkt-hoe-later-gaat-praten/

Patiëntervaringsonderzoek Qualizorg

Een interessant filmpje over Qualizorg (Patiëntervaringsonderzoek).

Nieuwe collega’s

In maart gaat de praktijk afscheid nemen van Marlinda Poppelaars en Nienke Kerstens.

Deze dagen worden overgenomen door Jiske van Geijtenbeek.

Veel succes.

Dag van de Logopedie

Persbericht Dag van de Logopedie

De Europese Dag van de Logopedie op maandag 6 maart staat dit keer in het teken van slikproblemen bij kinderen en volwassenen. Ook in ons land staan we hierbij stil. Via een persbericht vraagt de NVLF aandacht voor slikproblemen en de rol die de logopedist hierin kan spelen. Onderstaand persbericht wordt op 28 februari naar kranten, tijdschriften en nieuwsprogramma’s verstuurd.

Dag van de Logopedie vraagt aandacht voor slikproblemen

Slikken is niet voor iedereen een feestje

Niet naar een verjaardagsfeestje durven, omdat je bang bent dat je je in een stukje taart of een slok koffie verslikt. Elke avond spanning aan de keukentafel omdat je kind niet goed kan slikken en daardoor weigert te eten. Slikproblemen hebben grote impact, zowel bij kinderen als volwassenen. Veel mensen weten niet dat de logopedist kan helpen. Daarom staat de Dag van de Logopedie op 6 maart in het teken van slikproblemen.

‘Eten en drinken. Kauwen en slikken. We doen het zonder erbij na te denken. Maar wanneer dat moeilijk gaat, spreek je van een slikprobleem’, aldus Hanneke Kalf, als logopedist en universitair docent verbonden aan de afdeling Revalidatie van het Radboudumc in Nijmegen. Hanneke Kalf is expert op het gebied van slikproblemen bij volwassenen. ‘Bij volwassenen ontstaan slikproblemen vaak na een beroerte’, vertelt ze. ‘Maar ook mensen met de ziekte van Parkinson, een spierziekte of kanker in de mond of keel kunnen slikproblemen krijgen. Door deze aandoeningen raken de structuren en spieren of zenuwen die zorgen dat je kunt slikken, beschadigd. Soms komen slikproblemen ook voor bij mensen met dementie, maar dan meer in de vorm van problemen met eten en drinken omdat voeding anders wordt ervaren of niet meer herkend.’

Oorzaken bij kinderen
Bij kinderen spelen weer andere oorzaken, vertelt Lenie van den Engel-Hoek, eveneens werkzaam als logopedist bij het Radboudumc, universitair docent en expert op het gebied van slikproblemen bij kinderen. ‘Het probleem komt vaak voor bij kinderen die te vroeg geboren zijn. Maar ook bij kinderen met een (aangeboren) handicap of spierziekte. Soms kan er ook iets anders aan de hand zijn en is het tijdelijk van aard. Een kind dat borstvoeding krijgt, weigert bijvoorbeeld om uit de fles te drinken. Andere kinderen hebben moeite hebben met het leren zuigen, eten van de lepel of kauwen. Voor weer andere kinderen is het slikken zelf een probleem. Hierdoor kan het kind zich regelmatig verslikken of gaan spugen. Soms kan een kind helemaal niet eten of drinken. In dat geval wordt er sondevoeding geven om te voorkomen dat het kind ondervoed raakt. Daarna moet het weer geholpen worden bij de overgang naar ‘gewoon’ eten en drinken.’

Niet meer naar feestjes

De impact van slikproblemen is groot, zowel bij volwassenen als kinderen, vertellen de collega’s Kalf en Van den Engel. Hanneke Kalf: ‘Wanneer volwassenen niet meer goed kunnen kauwen of slikken, eten ze minder, kunnen ze ongewenst gewicht verliezen en zelfs ondervoed raken. Ook kunnen ze een longontsteking krijgen wanneer bij het verslikken vocht of voeding in de luchtpijp komt.’ Maar ook op sociaal gebied heeft het gevolgen’, aldus Hanneke Kalf. ‘Je kunt niet meer eten of drinken wat je lekker vindt. Niet meer een knapperig stokbroodje gezond, maar ook geen pizza of vlees van de barbecue. Zelfs het ‘gewoon’ drinken van koffie of limonade gaat niet zomaar meer. Ik hoor in mijn spreekkamer vaak verhalen van mensen die niet meer naar een verjaardagsfeestje of een etentje durven, omdat ze bang zijn zich te gaan verslikken.’

Onmacht bij ouders

Ook voor ouders hebben de slikproblemen van hun kind veel invloed op het dagelijks leven, vertelt Lenie van den Engel. ‘Deze kinderen hebben vaak medische of ontwikkelingsproblemen. Dit vraagt al extra zorg van ouders of verzorgers. De slikproblemen komen daar dan nog eens bij. Ook ik hoor schrijnende verhalen van ouders die bij ons team terecht komen. De avondmaaltijd die normaal gesproken een moment van rust zou moeten zijn, levert alleen maar spanning op. Als ouder wil je goed voor je kind zorgen. Wanneer het niet lukt om je kind goed en veilig te laten eten, voel je je tekort schieten. Dat zorgt voor stress, ongerustheid en onmacht.’

Logopedie kan helpen
Het herkennen van slikproblemen en het stellen van een goede diagnose vraagt om kennis en ervaring, aldus Kalf en Van den Engel. Daar zijn vaak meerdere disciplines bij betrokken. Ook de logopedist speelt daarin een belangrijke rol. In alle instellingen in de gezondheidszorg zijn daarom logopedisten te vinden die ook slikproblemen behandelen. ‘Een logopedist kan het probleem niet altijd helemaal oplossen’, aldus Van den Engel. ‘Wel kunnen ze ervoor zorgen dat een patiënt ermee om leert gaan.’ ‘Als logopedist kun je twee dingen doen’, legt Kalf uit. ‘In de eerste plaats kun je de patiënt helpen de slikspieren intensief te trainen om zo weer makkelijker of veiliger te leren slikken. Is dat niet mogelijk is, dan ga je met de patiënt – vaak samen met de mantelzorger of andere zorgverleners – op zoek naar oplossingen om zo goed en veilig mogelijk te eten en te drinken. Bijvoorbeeld door een andere sliktechniek aan te leren of aangepaste, makkelijke voeding te adviseren. Hierdoor wordt het leven voor de patiënt en de omgeving weer een stuk aangenamer.’

Logopedie vaker bij ouderen

Bij het grote publiek staat de logopedie vooral bekend om het helpen van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen, stotterproblemen en dyslexie, maar ook in de ouderenzorg dragen zij bij aan de kwaliteit van leven van ouderen.

Logopedisten zullen steeds vaker ingezet worden voor hulp aan mensen met ouderdomsgerelateerde aandoeningen, zoals dementie, beroerte en de ziekte van Parkinson. Om deze rol goed te kunnen vervullen zijn wel stappen nodig in onderzoek, scholing en profilering van de beroepsgroep. Dit is de hoofdconclusie van het rapport ‘De rol van de logopedie binnen de ouderenzorg in Nederland’ dat het NIVEL uitvoerde in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Wetenschappelijk onderzoek naar de toepassing en effectiviteit van de logopedie in de ouderenzorg is nog weinig voorhanden. Ook is er een beperkt beeld van de prevalentie van logopedische aandoeningen onder ouderen en de behandeling ervan. Wel komt uit het onderzoek naar voren dat eerstelijns logopedisten vaker globusklachten (een ‘brok in de keel’) en stoornissen in stemproductie- en kwaliteit behandelen, en patiënten met astma en bepaalde vormen van kanker. Hun collega’s in verpleeg- en verzorgingshuizen behandelen vaker afasie en dysfagie (taal- en slikstoornissen veelal door hersenletsel), en patiënten met beroerte, dementie en de ziekte van Parkinson. Omdat ouderen steeds vaker thuis blijven wonen en zorg in de buurt krijgen, wordt het ook belangrijker de intra- en extramurale logopedie te integreren.

Meer samenwerking van logopedisten met andere zorgverleners kan de bijdrage van de logopedie aan de kwaliteit van leven van ouderen vergroten. In instellingen betreft dit de samenwerking met neurologen, KNO-artsen specialisten ouderengeneeskunde. In de eerste lijn kunnen logopedisten hun bijdrage aan de zorg vergroten als zij deelnemen aan het groeiend aantal wijkteams, en meer samenwerken met huisartsen, wijkverpleegkundigen en fysiotherapeuten. Dat geldt ook voor zorgnetwerken die bijvoorbeeld rondom CVA (beroerte) of ziekte van Parkinson zijn opgericht.

Een voorwaarde om deze nieuwe rollen en kansen te pakken is wel verdere profilering van de logopedie, in het algemeen, en binnen de ouderenzorg in het bijzonder. Een aandachtspunt daarbij is het vinden van een balans waar veel zorgberoepen mee te maken hebben, namelijk die tussen specialisatie en generalisatie.

Het onderzoek van het NIVEL is gebaseerd op literatuuronderzoek en analyses van cijfers uit de eerste en tweede lijn waarin logopedisten werkzaam zijn. Daarnaast zijn twee workshops met in totaal 20 logopedisten, huisartsen en medisch specialisten georganiseerd, en is een enquête uitgezet via de NVLF waaraan 456 logopedisten hebben deelgenomen.

Start februari locatie Ginneken

Vanaf 1 februari kunt u terecht voor logopedische behandelingen op onze nieuwe locatie in het Ginneken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 076-564 02 62 of via het e-mailadres: logopediepraktijkdewitte@hetnet.nl

Kerstmarkt Belcrum

dd-kopie
Kerstmarkt Belcrum

Op zaterdag 17 december 2016 van 11.00 uur tot 23.00 uur vindt er een kerstmarkt plaats in de Belcrum!

Er zijn kraampjes en er vinden verschillende activiteiten plaats voor jong en oud. Tevens presenteren diverse bedrijven zich, die werkzaam zijn in de Belcrum. Ook Logopedie & Dyslexie De Witte is hierbij aanwezig.

De kerstmarkt is een mooie gelegenheid om een nieuw samenwerkingsverband gericht op kinderen van de Belcrum te promoten. In het nieuwe jaar gaan wij samenwerken met RT Karin Engelen en praktijk Fourelle Karin Bakkeren. Op de kerstmarkt willen wij onszelf graag aan u voorstellen en u meenemen in onze visie en missie.

Ook hebben we voor de kinderen (en hun ouders) een leuke prijsvraag bedacht: een naam te bedenken voor dit samenwerkingsverband. De winnaar krijgt een leuke prijs.

Graag zien we u op zaterdag 17 december.

aa

Binnenkort openen wij onze 6e locatie in Breda

We zijn trots op onze 6e en nieuwe locatie in de bruisende wijk het Ginneken. Medio december starten de behandelingen.

U kunt zich nu reeds aanmelden via het telefoonnummer: 076 – 564 02 62
of e-mailadres: logopediepraktijkdewitte@hetnet.nl

het-ginneken-breda

Adres:
Ginnekenweg 271
4835 NB Breda

Resultaten van klantervaringsonderzoeken

Wij scoren op alle fronten hoger dan het landelijk gemiddelde

bestand-website