Aanpassing behandeltijd

Geachte cliënt/ouders/verzorgers,

Middels deze brief willen we u informeren over de behandeltijd. Om de zorg binnen de logopedische behandeling te optimaliseren is besloten dat wij per 25 mei 2016 gaan werken met een behandeltijd van 25 minuten, waarin we optimaal de tijd voor u of uw kind hebben. In de overige 5 minuten zullen wij zorg dragen voor de administratieve zaken waardoor we kunnen voldoen aan alle kwaliteitseisen die de zorgverzekeraars ons opleggen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen heeft, kunt u deze stellen aan de behandelend logopedist (of telefonisch contact opnemen met 076-5640262).

Met vriendelijke groet,

Team Logopedie & Dyslexie De Witte

Logopedist broodnodig bij voorschools onderwijs

Wie goed is met taal, beheerst de basisvaardigheid om te leren, te begrijpen en zich goed uit te drukken. De overheid rekent het daarom tot haar taak om kinderen vanaf 2 jaar die basisvaardigheid bij te brengen als de ouders de taligheid missen. Over de kwaliteit van dit voorschools onderwijs bestaat de nodige kritiek. Volgens de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF) ontbreekt er echter een essentiële schakel in de politieke discussie: de inzet van de logopedist als taal- en spraakspecialist.

ONDERZOEK NAAR EFFECTEN

Bijzonder hoogleraar Ruben Fukkink presenteerde eind vorig jaar een onderzoek naar de effecten van vroeg- en voorschoolse educatie (vve) waaruit bleek dat de educatieve programma’s op peutergroepen en peuterspeelzalen geen enkele zin hadden op het gebied van taalvaardigheid, rekenen en sociale vaardigheden.

Deze vernietigende kritiek op de effectiviteit van voorschools onderwijs was voor Kamerlid Tjitske Siderius aanleiding om staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om opheldering te vragen. Deze ziet echter vooralsnog geen reden om te stoppen met de investering in voorschools onderwijs.

KWALITEIT MOET OMHOOG

Volgens de NVLF heeft voorschoolse educatie zin als de kwaliteit omhoog gaat en hbo-opgeleide logopedisten worden ingezet. Een taalachterstand als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kan namelijk alleen kan worden vastgesteld met logopedische kennis. Hbo-opgeleide logopedisten kunnen een mogelijke taalstoornis signaleren, de oorzaak bepalen en een diagnose stellen. Die diagnose is essentieel voor het vervolgtraject: taalstimulerende vve (voorschoolse educatie) of een logopedische behandeling.

Lees het complete artikel via: Metro nieuws

De Belcrum

Vanaf heden kunt u bij ons ook terecht op deze nieuwe locatie in de Belcrum.

Adresgegevens:

Speelhuislaan 107
4815 CC, Breda

Bekijk alle locaties. Voor aanmelden, klik hier.

Logopedie

Met logopedie helpen we mensen van alle leeftijden met de meest uiteenlopende problemen op het gebied van communicatie.

Aandachtsgebieden

Binnen de logopedie onderscheiden we verschillende aandachtsgebieden. In onze praktijk werken all-round logopedisten. Zij hebben kennis van alle aandachtsgebieden. Tevens heeft onze praktijk veel specialistische kennis in huis. Zo heeft elke logopedist zijn eigen specialisme ontwikkeld binnen één of meerdere aandachtsgebieden. Hierdoor kan iedereen bij ons terecht, ook voor zeer specialistische problemen.

Wij geven u graag uitleg over de verschillende aandachtsgebieden en wat wij voor u of uw kind kunnen betekenen.

Bekijk onze logopedisten

 

Dyslexie

Dyslexie wordt ook wel woordblindheid genoemd en komt voor bij ongeveer 4% van alle Nederlanders. Dyslexie betekent letterlijk dat iemand moeite heeft met taal. Hierdoor gaat lezen, spellen en schrijven moeizamer dan bij leeftijdsgenoten met eenzelfde intelligentie-niveau. Vaak komt dyslexie dan ook naar voren tijdens de schooltijd, waarin er geconstateerd wordt door ouders of leraren dat een kind mogelijk dyslectisch is.
 dyslexie

Behandeling

We bieden uitgebreide mogelijkheden om uw kind te behandelen en te begeleiden in het omgaan met dyslexie. Samen met ouders en de leraar stellen we een behandelplan op en zorgen we ervoor dat uw kind op de beste passende manier wordt geholpen. Voor meer informatie over onze praktijk verwijzen we u graag naar onze praktijk-pagina.