Claudia van Merrienboer

Mijn naam is Claudia van Merrienboer. In 2012 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven. Na mijn studie ben ik gaan werken als allround logopedist in de vrije vestiging binnen twee verschillende logopediepraktijken. Vanaf januari 2018 ben ik werkzaam als allround logopedist binnen Logopedie en Dyslexie de Witte. Daarnaast werk ik ook nog in een logopediepraktijk in Rotterdam. De afgelopen jaren heb ik diverse cursussen gevolgd om mijn kennis uit te breiden en mij verder te ontwikkelen als logopedist. Tijdens mijn studie heb ik de minor Nederlandse Gebarentaal gevolgd. Cursussen die ik gevolgd heb zijn onder andere: PROMPT “introductie in de techniek”, communicatieve taaltherapie bij 2 tot 6 jarigen, basiscursus OMFT en Dyslexie: Praktisch van A tot Z. In mijn werk als logopedist heb ik ervaring opgedaan in het behandelen van kinderen met articulatieproblemen, taalproblemen, lees- en spellingsproblemen, OMFT en stemproblemen. Daarnaast heb ik ook ervaring met het behandelen van jongeren en volwassenen met OMFT en stemproblemen. Binnen de behandeling vind ik het belangrijk ouders, leerkrachten en/of begeleiders te betrekken, zodat we gezamenlijk de spraak- en/of taalontwikkeling van het kind kunnen stimuleren en verbeteren.

Ik hoop u snel te mogen ontmoeten binnen de logopediepraktijk.

Mocht u een vraag hebben voor Claudia, dan kunt u altijd contact met haar opnemen. Haar e-mailadres is: claudiavanmerrienboer@logopediepraktijkdewitte.nl

Maak ook kennis met onze andere logopedisten: Bekijk onze medewerkers