Demi van der Stelt

Demi is sinds juni 2017 werkzaam bij Logopedie & Dyslexie praktijk De Witte. Binnen de praktijk is Demi specialist in het onderzoeken en behandelen van het jonge kind. Ze heeft meerdere cursussen gevolgd voor het behandelen van kinderen met (ernstige) articulatieproblemen en het stimuleren van de vroege taalontwikkeling. Daarbij is Demi vaardig in Nederlands met Gebaren, waardoor zij de taalontwikkeling van jonge kinderen nog meer kan stimuleren. Samen met Bert de Witte is Demi aangesloten bij het Breda Zuid Kinderteam, zodat er met een brede blik naar het kind gekeken kan worden en er korte lijnen bestaan tussen de verschillende disciplines. Naast het werken binnen de vrije vestiging is Demi ook werkzaam op de vroegbehandeling van Kentalis. Daar geeft demi groeps- en individuele behandelingen aan kinderen tussen de 2 en 5 jaar met ernstige spraak-taalproblematiek.

Naast behandelen haalt Demi veel plezier uit het informeren en adviseren van de omgeving van het kind. Zo geeft zij informatieavonden over de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen t/m 5 jaar.

“Het creëren van een veilige ruimte voor het kind is voor mij een belangrijk onderdeel van mijn werk als logopedist. Wanneer het kind zich op zijn gemak voelt en plezier haalt uit het onderzoek en de behandeling, zijn de eerste stappen al gezet. Vervolgens kijk ik samen met ouders waar de problemen zich voordoen en wat het kind nodig heeft.”

 

Specialisaties

Demi van der Stelt

Logopedist

Articulatiespecialist

Specialist Het Jonge Kind

Gespecialiseerd in: Aangesloten bij:
o   Spraak-taalstoornissen bij kinderen en volwassenen Kwaliteitsregister Paramedici

 

o   TOS (Taalontwikkelingsstoornis) NVLF
o   Fonologische stoornissen (Articulatie) Breda Kinderteam Zuid
o   Vroege Taalontwikkeling Kwaliteitskring
o   OMFT (oromyofunctionele therapie bij tandheelkunde)

Cursussen ten behoeve van kwaliteitsverbetering:

  • Hodson en Paden
  • Metaphon
  • NmG met Peuters
  • Basis cursus OMFT

Mocht u een vraag hebben voor Demi, dan kunt u altijd contact met haar opnemen. Haar e-mailadres is: demivanderstelt@logopediepraktijkdewitte.nl

Maak ook kennis met onze andere logopedisten: Bekijk onze medewerkers