Demi van der Stelt

Mijn naam is Demi van der Stelt. In juni 2017 heb ik mijn opleiding tot logopedist aan de Hogeschool Utrecht afgerond. Tijdens de specialisatie op de opleiding en mijn stage in het verpleeghuis heb ik ervaring opgedaan in het onderzoeken en behandelen van neurologische problemen (zoals taal-, spraak- en slikproblemen) bij volwassenen. Daarnaast heb ik met plezier stage gelopen bij Logopedie & Dyslexie praktijk De Witte, waar ik ervaring opgedaan heb met het behandelen en onderzoeken van kinderen met uiteenlopende problematiek.

Als logopedist zijnde ben ik breed georiënteerd en vind ik het belangrijk en leuk om mezelf te blijven ontwikkelen. Dit is de reden dat ik in 2016 de cursus Nederlands met Gebaren gevolgd heb. In de toekomst zullen er nog meer cursussen gevolgd gaan worden.

Het creëren van een veilige ruimte en goede sfeer tijdens de behandelingen vind ik belangrijk. Deze punten zorgen ervoor dat de cliënt zich op zijn gemak voelt, waardoor er een optimale behandeling gegeven kan worden.

Mocht u een vraag hebben voor Demi, dan kunt u altijd contact met haar opnemen. Haar e-mailadres is: demivanderstelt@logopediepraktijkdewitte.nl

Maak ook kennis met onze andere logopedisten: Bekijk onze medewerkers