Dyslexie

Dyslexie wordt ook wel woordblindheid genoemd en komt voor bij ongeveer 4% van alle Nederlanders. Dyslexie wordt omschreven als een hardnekkig probleem in het lezen en/of de spelling op woordniveau. Bij kinderen met dyslexie gaat het (leren) lezen, spellen en schrijven langzamer/moeizamer dan bij leeftijdsgenoten met eenzelfde intelligentie-niveau. Kinderen met dyslexie laten ondanks veel extra begeleiding op school en thuis vaak geen of minimale vooruitgang zien. 
Dyslexie is een probleem in het technisch lezen en niet in het begrijpend lezen. Wel kan het (niet vlot) technisch lezen het begrijpend lezen belemmeren.

Feiten

  • Dyslexie komt voor bij ongeveer 2-4% van alle Nederlanders.
  • Drie keer zoveel jongens als meisjes hebben dyslexie.
  • Erfelijkheid speelt een grote rol bij dyslexie. Als één van de ouders dyslexie heeft, dan heeft het kind 40 tot 50% kans op dyslexie. Als beide ouders dyslexie hebben, dan is de kans zelfs 80%. Als er in de gehele familie geen dyslexie voorkomt, dan is de kans op dyslexie erg klein.

Behandeling

We bieden uitgebreide mogelijkheden om uw kind te behandelen en te begeleiden in het omgaan met dyslexie. Samen met ouders en de leraar stellen we een behandelplan op en zorgen we ervoor dat uw kind op de beste passende manier wordt geholpen. Voor meer informatie over onze praktijk verwijzen we u graag naar onze praktijk-pagina.

Logopedie & Dyslexie

Wanneer het kind met lees- en/of spellingsproblemen bij de logopedist komt wordt er gestart met een intakegesprek. Vervolgens wordt er onderzoek gedaan naar de taalvaardigheden, de leesvaardigheden, de fonologische vaardigheden en de spellingvaardigheden. Wanneer dit alles in kaart is gebracht wordt gekeken of en waar logopedie extra ondersteuning kan bieden voor het kind. Binnen de behandeling is het belangrijk dat er thuis dagelijks geoefend wordt. De logopedist zal ook contact hebben met de school van het kind om ook op de hulpvraag vanuit school aan te kunnen sluiten. Voor de logopedische behandeling is wel een verwijsbrief van een (huis-, kinder-) arts nodig.

Wanneer kun je rechtstreeks bij ons terecht?

Kinderen met lees- en/of spellingsproblemen of een andere vorm van dyslexie kunnen terecht bij ons in de praktijk. Het gaat hierbij onder andere over:

  • Kinderen met de diagnose dyslexie, maar geen EED.
  • Kinderen met lees- en/of spellingsproblemen in combinatie met een andere stoornis (ADHD, ADD, etc.)
  • Kinderen met lees- en/of spellingsproblemen, die niet in aanmerking komen voor dyslexie onderzoek.
  • Nazorg bij kinderen met EED.
  • Ook kinderen die in het voortraject voor het aanvragen van dyslexieonderzoek zitten kunnen bij ons terecht. Evenals kinderen waarbij de auditieve leesvoorwaarden in groep 2 achter blijven.

Behandeling

Kinderen die gediagnosticeerd zijn met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) komen in aanmerking voor vergoede zorg vanuit de gemeente. Deze zorg wordt geleverd door behandelaars die een contract hebben met de gemeente. Wij werken met verschillende partijen samen. Onze ervaring met onder andere Spil helpt. Wij zitten in de Haagse Beemden in het zelfde pand, waardoor de lijntjes kort zijn en er gemakkelijk overleg kan plaatsvinden.