Mandy van Nijnatten

Mandy is sinds 2013 full time bij Logopedie & Dyslexie De Witte werkzaam. Ze heeft in Eindhoven gestudeerd en heeft sinds 2013 haar diploma. Mandy is na haar stage bij ons blijven werken. In de afgelopen jaren heeft Mandy zich gespecialiseerd in de oromyofunctionele therapie (OMFT).  Sinds december 2018 staat zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister OMFT. http://www.kwaliteitsregister-omft.nl

“ Ik vind het heel belangrijk dat de client zich op zijn of haar gemak voelt. Alleen dan kan er optimaal behandeld worden. Of het nou om kinderen of volwassenen gaat, om articulatieproblemen of taalproblemen, ik zet mij voor iedere client voor 100% in. Samen werken we aan een goed resultaat waarmee de client tevreden is.“

“Ik woon in een dorp en heb een heerlijke tuin waar ik graag in werk. We hebben een aantal fruitbomen die veel fruit hebben gegeven. De afgelopen jaren stonden nog in het teken van het ontwerpen en op orde krijgen van de tuin. Komende tijd wil ik proberen steeds meer eigen groente te kweken.”

“Ook heb ik een vogel die ik leer praten. Zo zie je maar weer, ook in mijn vrije tijd ben ik met leren spreken bezig.”

Mandy van NijnattenMandy van Nijnatten

 Logopedist

 OMFT therapeut

Preverbaal specialist

Gespecialiseerd in: Aangesloten bij:
o   OMFT (oromyofunctionele therapie bij tandheelkunde) Kwaliteitsregister OMFT
o   Spraak-taalstoornissen bij kinderen en volwassenen Kwaliteitskring OMFT Best
o   TOS (Taalontwikkelingsstoornis) Kwaliteitskring
o Preverbale logopedie NVLF (beroepsvereniging Logopedie

Cursussen ten behoeve van kwaliteitsverbetering:

  • Basis cursus OMFT
  • OMFT verdiepingscursus
  • OMFT verdiepingscursus B
  • Trainingen en lezingen ten behoeve van inzet Myobrace
    (Myfunctionele theorie en praktijk, Myofunctional orthodontics seminar en Myofunctional orthodontics european Summit)
  • Kinesio taping in de logopedie
  • Workshop “Wijs met letters”
  • Eet- en drinkproblematiek bij baby’s en zeer jonge kinderen
  • DRIPS: Speekselverlies bij jonge kinderen (0-4 jaar)

Mocht u nog vragen hebben voor Mandy, dan beantwoordt zij deze graag. Haar e-mailadres is: mandyvannijnatten@logopediepraktijkdewitte.nl

Maak ook kennis met onze andere logopedisten: Bekijk onze medewerkers