Merel Gijsman

Merel is sinds juni 2017 bij Logopedie & Dyslexie De Witte werkzaam. Ze heeft in Eindhoven gestudeerd en heeft sinds 2016 haar diploma. Al tijdens haar opleiding was Merel enorm geïnteresseerd in meertaligheid. Hier heeft ze zich inmiddels verder in verdiept en daardoor is zij binnen onze praktijk de meest deskundige op dit gebied. Merel heeft bewust gekozen voor de vrije vestiging, de diversiteit aan cliënten en stoornissen is hier groot en dat maakt haar werk uitdagend.

“Voor mij is ieder persoon uniek en ieder behandeltraject dus ook. Ik kijk goed naar wat de client wenst. Samenwerking is daarbij heel belangrijk. Zonder hulp van ouders en bijvoorbeeld leerkracht behaal je minder snel het gewenste resultaat. “

“Naast mijn werk als logopedist ben ik al 4  jaar jeugdactiviteitenbegeleidster bij een jeugdcentrum. Ik doe dit omdat ik het leuk vind om ook buiten een therapiesituatie om met kinderen om te gaan. Ook zo kun je ze stimuleren, motiveren en laten groeien. Verder lees ik heel graag. Volgens mij is dit de basis van mijn liefde voor taal en communicatie.’’

Specialisaties

Merel GijsmanMerel Gijsman

 Logopedist

 Meertaligheidsspecialist

 Taaltherapeut

 

Gespecialiseerd in: Aangesloten bij:
   
o   Spraak-taalstoornissen bij kinderen en volwassenen NVLF (beroepsvereniging Logopedie)
o   Meertaligheid Kwaliteitskring Logovrij
o   TOS (Taalontwikkelingsstoornissen)  
o   OMFT (oromyofunctionele therapie bij tandheelkunde)  

 

Cursussen ten behoeve van kwaliteitsverbetering:

  • Basis cursus OMFT
  • Logopedie en meertaligheid
  • DGM voor logopedisten, intern begeleiders en taalcoördinatoren

Mocht u een vraag hebben voor Merel, dan kunt u altijd contact met haar opnemen. Haar e-mailadres is: merelgijsman@logopediepraktijkdewitte.nl

Maak ook kennis met onze andere logopedisten: Bekijk onze medewerkers