Praktische informatie

Graag willen we u informeren over onze werkwijze. De antwoorden op de meeste gestelde vragen hebben we hieronder geformuleerd. Mocht uw vraag er niet bij staan, dan kunt u uw vraag ook stellen via de contact-pagina.

U wilt uzelf of uw kind aanmelden?

Elke nieuwe cliënt kan zich aanmelden via onze aanmeld-pagina, het sturen van een e-mail of telefonisch. Als u uw gegevens heeft doorgegeven, nemen we binnen één werkdag contact met u op om een afspraak in te plannen.

Twijfelt u of uw kind logopedie nodig heeft? Door deze korte test online in te vullen, krijgt u snel inzicht.

Wat kunt u verwachten na aanmelding?

Stap 1: het intakegesprek
De eerste afspraak is het intakegesprek. In het intakegesprek maakt u kennis met de logopedist en wordt uw zorgvraag besproken. U kunt aangeven wat u van ons verwacht en wij geven aan wat u van ons kunt verwachten. In het intakegesprek nemen we ook een aantal administratieve zaken door. Op de checklist staat welke zaken u bij zich moet hebben voor het intakegesprek.

Checklist intakegesprek

 1) Ingevuld Formulier Basisgegevens Logopedie & Dyslexie de Witte en Behandelovereenkomst WB.

2) Verwijsbrief van de (huis-)arts, waarop vermeld staat: “onderzoek en behandeling”.

 3) Identiteitsbewijs

 4) Pasje van uw verzekeringsmaatschappij of registratiebewijs

 5) Eventuele andere belangrijke gegevens/onderzoeksresultaten

Stap 2: onderzoek
Om de aard van het probleem goed te kunnen vaststellen, doen wij onderzoek. In het intakegesprek bepalen we de omvang en inhoud van het onderzoek. Het onderzoek omvat één of meerdere afspraken, waarmee we een voorlopige diagnose vaststellen en komen tot een behandelplan. In het behandelplan vermelden we: duur van het behandeltraject, de juiste behandelfrequentie en de doelstellingen van de behandeling.

Stap 3: behandeling
Aan de hand van het behandelplan gaan we voortvarend aan de slag met de behandeling. We plannen afspraken in en zorgen ervoor dat u in de juiste frequentie behandeling krijgt. Een behandeling duurt gemiddeld maximaal 30 minuten inclusief administratietijd. Houdt u er rekening mee dat een behandeltraject het beste slaagt met regelmaat. Zorg er dan ook voor dat u alle geplande afspraken respecteert. Gedurende het behandeltraject evalueren we regelmatig, om te toetsen of de gewenste vooruitgang wordt geboekt en of er aanpassingen in het behandeltraject noodzakelijk zijn.

Stap 4: einde behandeling
De behandeling eindigt als de behandeldoelen succesvol zijn behaald of als de zorgvraag niet (meer) aanwezig is. Als een cliënt onvoldoende oefent en daardoor niet vooruitgaat, kan de logopedist overwegen de behandeling af te sluiten.

U bent verhinderd voor een afspraak?

Als u om dringende redenen verhinderd bent, kunt u zich tot 24 uur van tevoren afmelden en een nieuwe afspraak inplannen. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor. Het afmelden kan telefonisch of per mail. Bij plotselinge ziekte van degene die in behandeling is, moet u op dezelfde dag voor 8:30 uur ’s ochtends de afspraak afzeggen, eventueel door de voicemail in te spreken. Zegt u de afspraak niet op tijd af, dan brengen wij de gereserveerde tijd bij u in rekening. Uw zorgverzekeraar vergoedt dit niet!

Wordt mijn behandeling vergoed?

In Nederland valt Logopedie binnen het basispakket van iedere zorgverzekeraar, waardoor in beginsel alle behandelingen voor logopedie vergoed worden door de verzekeraar. Voor cliënten jonger dan 18 jaar geldt bovendien geen eigen risico. Voor cliënten ouder dan 18 jaar geldt het eigen risico wel.