Samenwerken

Wij vinden goede samenwerking met het onderwijs en zorginstanties heel belangrijk. We wisselen kennis en ervaring uit en kunnen daardoor heel snel schakelen met derden als dit nodig is voor de zorgverlening aan onze cliënten. Onze praktijk werkt dan ook actief samen met onderstaande partijen:

Samenwerking in het onderwijs:

 

Hoge Scholen

Voor screenen en begeleiden van studenten en docenten
Avans Hogeschool. www.avans.nl

Basisscholen

Voor advisering van leerkrachten en vroegtijdige signalering van onderbouwleerlingen
RKBS De Werft www.dewerft.nl
NBS Burgst www.nbsburgst.nl
KBS Jacinta www.jacintaschool.nl
KBS De Burchtgaarde www.burchtgaarde.nl
KBS Laurentius www.deleuksteschoolvannederland.nl
OBS dr. de Visser www.drdevisserschool.nl

In de 1ste lijns-zorg werken wij samen met:

Psychologen:

Psychologenpraktijk Kobussen & Partners
Onderzoek en begeleiding bij o.a. dyslexie
www.kobussen-partners.nl

Silver Psychologie

www.silberpsychologie.nl

Psychologiepraktijk Kompas

www.psychologiepraktijkkompas.nl

Praktijk Barend Spijkers
Onderzoek en begeleiding bij o.a. dyslexie
www.praktijk-barendspijkers.nl

 

Fysiotherapie en ergotherapie:

Medifit
www.medifitfysiotherapie.nl

Fysiotherapiepraktijk Monné Zorg en beweging

www.fysiomonne.nl

Fysiotherapiepraktijk Dierkx-Kessels

www.fysiobreda.nl

Kinderfysiotherapie Breda

www.kinderfysiotherapie-breda.nl

Praktijk Bredewout

Gespecialiseerd manueel therapeut voor klachten in het hoofd-, hals-, nek- en kaakgebied.

www.praktijkbredewout.nl 

Ergotherapie Judith Hamers

www.ergotherapiehamers.nl

Ergotherapie Maatwerk Geysen &Van Steenderen

www.ergotherapiemaatwerk.nl

Breda Fysiotherapie

        www.breda-fysiotherapie.nl

        ReBalance Fysiotherapie

        www.rebalancefysiotherapie.nl

 

Huisartsen:

Het huisarstenteam Dudok

https://dudok.hethuisartsenteam.nl/home

Huisartsenpraktijk Ginneken

https://huisartsginneken.praktijkinfo.nl/

Het huisartsenteam Ginnekenweg

https://ginnekenweg.hethuisartsenteam.nl/home

 

Tandartsen:

Tandartspraktijk C.A.J. Kriele

www.tandartskriele.nl

Tandartspraktijk K. Tanka

www.tandartspraktijktanka.nl

Clinias Kliniek voor Tandheelkunde

www.clinias.nl

 

      Samenwerkingsverbanden:

Ginneken Gezond

Samenwerkingsverband van zorgverleners Ginneken

www.ginnekengezond.nl

Lijn 1
Samenwerkingsverband zorgverleners Haagse Beemden
http://lijn1breda.nl/

Zorg in Zuid
Samenwerkingsverband zorgverleners voor ouderen in Breda
www.zorginzuid.nl/

        Kinderteam Breda Zuid

       Samenwerkingsverband zorgverleners voor kinderen. Logopedie, RT, fysiotherapie en dietiek. 

        www.bredazuidkinderteam.nl

        Belcrumzorgenderwijs

        Samenwerkingsverband zorgverleners in de wijk Belcrum. 

        www.belcrumzorgenderwijs.nl

 

       Remedial teachers:

Remedial Teaching Karin Engelen

www.rtkaninengelen.nl

Praktijk Fourelle

www.fourelle.nl

        RT Praktijk Breda

        www.rtpraktijkbreda.nl

 

Praktijk voor Jeugdhulpverlening

www.vansteenhoven.net

 

       Dietisten:

Dieteek Breda Zuid e.o

www.dietheek.nl

Dietistenpraktijk Jasmijn Gijzen

www.dietistjasmijn.nl

       ABC dietistennetwerk

        www.abcdietist.nl

 

Verder werken wij samen met de volgende instanties:

GGMD
O.a. trainingen spraakafzien voor slechthorende (individueel en in groepsverband)
www.GGMD.nl

NVVS
O.a. trainingen spraakafzien voor slechthorende (individueel en in groepsverband)
www.nvvs.nl 

AC Brabant
Onderzoek en begeleiding bij o.a. spraak – taal en dyslexie
www.acbrabant.nl

Thebe

www.thebe.nl

       Spil helpt
       Diagnostiek en behandeling bij leer- gedrags- en ontwikkelingsproblemen.

       www.spilhelpt.nl

Zorgkaart4kids
Een website waar u op eenvoudige wijze kunt zoeken naar behandelaars voor kinderen en jong volwassenen
www.zorgkaart4kids.nl