“Ik hoor je wel, maar ik versta je niet!”

Slechthorendheid komt veel voor, meer dan u misschien weet. Maar liefst 12% van de Nederlanders, dat is 1 op de 8, heeft een gehoorverlies. Dit wordt niet altijd herkend, omdat u er misschien liever niet over begint. De impact van slechthorendheid op uw dagelijks leven is, ondanks het gebruik van bijvoorbeeld een hoortoestel, enorm. Dit wordt vaak onderschat. Naast problemen in het volgen van een gesprek, komen ook vermoeidheid, onzekerheid, relatieproblemen, vereenzaming en depressie veel voor. Niet alleen u als slechthorende ondervindt problemen, maar ook uw omgeving wordt er door geraakt.

Wist u dat u een training spraakafzien kunt volgen om de communicatie te leren verbeteren?

Training spraakafzien

Spraakafzien is méér dan liplezen. Spraakafzien is zien wat iemand zegt door informatie te halen uit:

  • De mondbeelden (liplezen)
  • Het onderwerp (waar gaat het over?)
  • Lichaamstaal (mimiek, houding, natuurlijke gebaren)
  • Situatie/context (waar zijn we?)

Zien wat er gezegd wordt lijkt misschien makkelijk, maar dit is niet altijd zo. Als u altijd hebt gehoord, bent u niet gewend informatie te halen uit wat u ziet. U bent altijd gericht geweest op wat u hoorde en moet nu leren omgaan met de nieuwe situatie waarin dit niet meer zo makkelijk gaat. U wilt niet wachten tot u dit vanzelf heeft geleerd, maar zo snel mogelijk weer meedoen!

Voor wie

De training is bedoeld voor als u, ondanks het gebruik van hulpmiddelen zoals een hoortoestel of Cochleair Implantaat (CI) moeite heeft met het verstaan van spraak. Ook als u nog aan het wachten bent op een hulpmiddel kunt u de training volgen. Bij de training is uw gesprekspartner welkom, ook voor hem/haar is de training zinvol. Communiceren doet u ten slotte niet alleen!

Doel

Na de training kunt u gebruik maken van spraakafzien, waardoor u weer (beter) en met minder inspanning kunt deelnemen aan gesprekken.
Na de training past uw gesprekspartner strategieën toe om spraakafzien voor u mogelijk te maken.

Vergoeding

De training wordt door de zorgverzekering vergoed vanuit het basispakket. Houd rekening met een eigen risico vanaf 18 jaar. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, KNO-arts of Audiologisch Centrum.

Tips

Ook krijgt u tips die zowel door u als door uw gesprekspartner eenvoudig kunnen worden toegepast in het dagelijks leven. Zo kunnen irritaties en misverstanden voorkomen worden en de communicatie worden verbeterd.

Aanmelden

U kunt een training spraakafzien volgen bij Logopedie & Dyslexie De Witte te Breda. Meld u aan via ons contactformulier of door te bellen naar 076-5640262. Wilt u meer informatie over spraakafzien, kijk dan ook op www.logopediepraktijkdewitte.nl/spraakafzien.